Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

79 träffar

 1. Ändrade föreskrifter om arbetsanpassning träder i kraft

  Nyhet

  Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering för att göra det tydligare för arbetsgivare om vad som gäller. Föreskrifterna har också anpassats så de bättre harmoniserar med socialförsäkringslagen. Den nya föreskriften heter AFS2020:5, Arbetsanpassning, och gäller från den 1 juni.

 2. Checklistor arbetsmiljö

  Webbsida

  Checklistor är ett viktigt verktyg vid riskbedömning av arbetsmiljörisker. Checklistorna används som grund till riskbedömningen och hjälper till så att viktiga risker inte glöms bort. Här finns de branschspecifika checklistor Installatörsföretagen tagit fram i samverkan mellan parterna.

 3. Systematiskt arbetsmiljöarbete

  Webbsida

  I Sverige har man beslutat att arbetsmiljöarbetet ska vara integrerat i verksamheten. Vi integrerar arbetsmiljöarbetet i verksamheten genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Det förkortas ofta SAM och kan jämföras med ett kvalitets- eller ledningssystem.

 4. Organisatorisk och social arbetsmiljö

  Webbsida

  Frågor som stress och arbetsklimat hänger ofta samman med hur arbetet är organiserat och hur det sociala samspelet på jobbet fungerar. Den här sidan handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö, som brukar förkortas OSA.

 5. Företagshälsovård

  Webbsida

  Arbetsmiljölagen föreskriver att arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. En företagshälsovård som är anpassad till arbetsgivarens verksamhet är också något som ökar företagets lönsamhet och är därför en god investering.

 6. Gravida

  Webbsida

  Gravida och ammande kvinnor kan i de allra flesta fall fortsätta att arbeta under graviditeten utan att de eller deras barn löper risk för ohälsa. Detta förutsatt att de regler som finns för arbetsmiljön följs.

 7. Kemikalier

  Webbsida

  Om kemiska produkter används på fel sätt är risken stor att skada uppstår. Rätt hantering ger ett säkert arbete, men det förutsätter att ett antal åtgärder vidtas innan arbetet påbörjas och att man kontinuerligt kontrollerar att skydds- och säkerhetsinstruktioner följs.

 8. Asbest

  Webbsida

  Asbest är små tunna mineralfibrer som kan tränga in i lungorna och kroppen och orsaka allvarliga sjukdomar. Asbest totalförbjöds i Sverige 1982 och all hantering av asbesthaltigt material kräver tillstånd av Arbetsmiljöverket. All bearbetning och hantering av asbest kräver utbildningsintyg samt genomgångna medicinska kontroller.

 9. Arbetsmiljö, roller

  Webbsida

  I det systematiska arbetsmiljöarbetet finns det ett antal roller och uppgifter som behövs för att allt ska fungera så effektivt som möjligt. Här beskrivs de viktigaste rollerna.

 10. Skadligt bruk

  Webbsida

  För att hjälpa våra medlemsföretag med rådgivning om skadligt bruk har Installatörsföretagen tecknat avtal med ALNA. Tjänsten är tänkt att användas i förebyggande syfte. Om ett missbruk har gått så långt att det lett till misskötsamhet ska du först kontakta din lokala företagsrådgivare på Installatörsföretagen.

Du är på sidan 1 av 8 Nästa sida