Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

77 träffar

 1. Asbest

  Webbsida

  Asbest är små tunna mineralfibrer som kan tränga in i lungorna och kroppen och orsaka allvarliga sjukdomar. Asbest totalförbjöds i Sverige 1982 och all hantering av asbesthaltigt material kräver tillstånd av Arbetsmiljöverket. All bearbetning och hantering av asbest kräver utbildningsintyg samt genomgångna medicinska kontroller.

 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete

  Webbsida

  I Sverige har man beslutat att arbetsmiljöarbetet ska vara integrerat i verksamheten. Vi integrerar arbetsmiljöarbetet i verksamheten genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Det förkortas ofta SAM och kan jämföras med ett kvalitets- eller ledningssystem.

 3. Organisatorisk och social arbetsmiljö

  Webbsida

  Frågor som stress och arbetsklimat hänger ofta samman med hur arbetet är organiserat och hur det sociala samspelet på jobbet fungerar. Den här sidan handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö, som brukar förkortas OSA.

 4. IA-systemet och tillbudsrapportering

  Webbsida

  Ett mycket bra sätt att förebygga ohälsa och olyckor är att rapportera och åtgärda de risker och tillbud som finns på en arbetsplats. Att följa upp olyckor och tillbud är också ett krav i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 5. Arbetsmiljö, roller

  Webbsida

  I det systematiska arbetsmiljöarbetet finns det ett antal roller och uppgifter som behövs för att allt ska fungera så effektivt som möjligt. Här beskrivs de viktigaste rollerna.

 6. Riskbedömning

  Webbsida

  En mycket viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är riskbedömning av arbetsmiljön. Här identifierar och bedömer man om riskerna är så allvarliga att de behöver åtgärdas. Kan riskerna åtgärdas direkt görs det, annars flyttar riskerna över i en åtgärdsplan.

 7. Skadligt bruk

  Webbsida

  För att hjälpa våra medlemsföretag med rådgivning om skadligt bruk har Installatörsföretagen tecknat avtal med ALNA. Tjänsten är tänkt att användas i förebyggande syfte. Om ett missbruk har gått så långt att det lett till misskötsamhet ska du först kontakta din lokala företagsrådgivare på Installatörsföretagen.

 8. Statistik över arbetsskador

  Webbsida

  Luleå Tekniska Universitet publicerar sedan ett antal år tillbaka sammanställd statistik för arbetsolyckor och arbetssjukdomar för bygg- och anläggningssektorn. Rapporterna baseras på data från Arbetsmiljöverket.

 9. Vibrationer

  Webbsida

  Användning av vibrerande verktyg kan leda till vibrationsskador i form av nerv eller kärlförändringar. Alla företag är skyldiga att göra en riskbedömning av sina anställdas vibrationsexponering.

 10. Skyddsombud och skyddskommitté

  Webbsida

  Arbetsmiljölagen syftar till samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare för att gemensamt skapa en god arbetsmiljö. Skyddsombudet är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor.

Du är på sidan 1 av 8 Nästa sida