Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

84 träffar

 1. Ny statistik över arbetsskador

  Nyhet

  Varje år publicerar Luleå Tekniska Universitet statistik över olyckor och arbetssjukdomar i byggsektorn, uppdelat på dess olika discipliner. Nu har 2020 års statistik kommit. Statistiken är ett väldigt bra hjälpmedel för att vi ska se var vi har våra risker och vi kan också jämföra oss med andra discipliner inom sektorn.

 2. Statistik över arbetsskador

  Webbsida

  Luleå Tekniska Universitet publicerar sedan ett antal år tillbaka sammanställd statistik för arbetsolyckor och arbetssjukdomar för bygg- och anläggningssektorn. Rapporterna baseras på data från Arbetsmiljöverket.

 3. Arbetsmiljövecka om friska arbetsplatser

  Nyhet

  ”Europeiska arbetsmiljöveckan" infaller vecka 43 varje år och då brukar våra fackliga parter ha aktiviteter på olika teman. Under veckan fokuserar man på ett tema som i år är ” Friska arbetsplatser belastar rätt”. Runt om i Europa pågår konferenser och aktiviteter på temat.

 4. Vill du komma in på bygget även efter sommaren?

  Nyhet

  Många i installationsbranschen kommer att beröras när den nya säkerhetsutbildningen Safe Construction blir obligatorisk den 1 juli 2021. Här går vi igenom vad du och dina medarbetare måste göra innan dess – annars riskerar ni att inte kunna utföra alla arbeten efter halvårsskiftet.

 5. Så får du in Safe Construction på ditt ID06-kort

  Nyhet

  Den 1 juli infördes säkerhetsutbildningen Safe Construction. Arbetar du eller dina medarbetare ute på byggarbetsplatser omfattas ni sannolikt av kravet. Så här för du över kompetensen till ditt ID06-kort.

 6. Därför kan du bli utestängd från jobbet 1 juli

  Nyhet

  Visst har du väl hört talas om den nya säkerhetsutbildningen Safe construction? Men varför är den så viktig? Och om du eller dina medarbetare inte har gått den, hur kan det då påverka era möjligheter att utföra ert arbete? Här går vi igenom det du måste känna till för att inte stängas ute den 1 juli.

 7. Värme och arbetsmiljö

  Nyhet

  Nu är det värmebölja i stora delar av landet. Får du ha på dig vad du vill på arbetsplatsen? Vad säger egentligen lagen och vilka rättigheter har du som arbetsgivare respektive arbetstagare?

 8. Ändrade föreskrifter om arbetsanpassning träder i kraft

  Nyhet

  Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering för att göra det tydligare för arbetsgivare om vad som gäller. Föreskrifterna har också anpassats så de bättre harmoniserar med socialförsäkringslagen. Den nya föreskriften heter AFS2020:5, Arbetsanpassning, och gäller från den 1 juni.

 9. Checklistor arbetsmiljö

  Webbsida

  Checklistor är ett viktigt verktyg vid riskbedömning av arbetsmiljörisker. Checklistorna används som grund till riskbedömningen och hjälper till så att viktiga risker inte glöms bort. Här finns de branschspecifika checklistor Installatörsföretagen tagit fram i samverkan mellan parterna.

 10. Systematiskt arbetsmiljöarbete

  Webbsida

  I Sverige har man beslutat att arbetsmiljöarbetet ska vara integrerat i verksamheten. Vi integrerar arbetsmiljöarbetet i verksamheten genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Det förkortas ofta SAM och kan jämföras med ett kvalitets- eller ledningssystem.

Du är på sidan 1 av 9 Nästa sida