Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

79 träffar

 1. Förhindra belastningsskador med Ergonomihjälpen

  Nyhet

  Nu är det europeiska arbetsmiljöveckan för att öka medvetenheten om arbetsrelaterade belastningsskador. Belastningsskador är en av de vanligaste orsakerna till längre sjukskrivningar i vår bransch och beror ofta på tunga, felaktiga lyft eller ensidigt och repetitivt arbete. Men det finns mycket att göra för att förebygga besvären.

 2. Gå en kurs i fallteknik via Svenska judoförbundet

  Nyhet

  Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan i Sverige. Svenska judoförbundet har därför i samarbete med AFA försäkringar tagit fram en utbildning i fallteknik. Utbildningen är kostnadsfri för er som har kollektivavtalad försäkring via AFA försäkring.

 3. Inga större förändringar i arbetsskadestatistiken för 2019

  Nyhet

  Nu har arbetsskadestatistiken för 2019 kommit. Det har inte skett några större förändringar sedan året innan. För elinstallation ligger antal skadade på strax över 9 arbetsolyckor per 1000 personer och motsvarande siffra för vvs är 11 olyckor per 1000 personer. För vvs är det en liten uppgång sedan året innan men sett över senaste fem åren är det ingen signifikant ökning.

 4. Gilla jobbet

  Digitalt event 03 nov 2020 09:00 - 03 nov 2020 12:00
  Kalender

  Den 3 november är det dags för Gilla jobbet, som i år är i digital form. Temat är inte helt oväntat coronarelaterad arbetsmiljö.

 5. Obligatorisk säkerhetsutbildning för arbete hos Byggföretagens medlemsföretag

  Nyhet

  Byggföretagens styrelse har beslutat att från och med 1 juli 2021 ska Safe Construction Training vara obligatorisk för alla som är verksamma vid arbetsplatser som Byggföretagens medlemsföretag ansvarar för, eller samordnar arbetsmiljöfrågor. Det gäller alltså även de av Installatörsföretagens medlemmar som är verksamma där.

 6. Asbest

  Webbsida

  Asbest är små tunna mineralfibrer som kan tränga in i lungorna och kroppen och orsaka allvarliga sjukdomar. Asbestsanering är ett kvalificerat arbete som måste göras på rätt sätt så att anställda inte utsätts för cancerframkallande asbest och asbest inte sprids till omgivningen.

 7. Framtidens arbetsliv mitt i corona i fokus på ALNA-dagen

  Nyhet

  Den 28 augusti klockan 08.30-11.30 är det är dags för årets ALNA-dag, som i år är digital. Temat är ”Framtidens arbetsliv mitt i Corona och post-Corona – vad vet vi och vad krävs”.

 8. Har du eller planerar du att starta en skyddskommitté?

  Nyhet

  Nu har Prevent har på uppdrag av ETAK (Elteknikbranschens Arbetsmiljökommitté) tagit fram en skrift med exempel på hur arbete i skyddskommitté kan bedrivas.

 9. Statistik över arbetsskador

  Webbsida

  Luleå Tekniska Universitet publicerar sedan ett antal år tillbaka sammanställd statistik för arbetsolyckor och arbetssjukdomar för bygg- och anläggningssektorn. Rapporterna baseras på data från Arbetsmiljöverket.

 10. Skyddsombud och skyddskommitté

  Webbsida

  Arbetsmiljölagen syftar till samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare för att gemensamt skapa en god arbetsmiljö. Skyddsombudet är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor.

Du är på sidan 1 av 8 Nästa sida