Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

69 träffar

 1. Nytt Huvudavtal

  Webbsida

  Som en del i reformen av svensk arbetsmarknad har Svenskt Näringsliv den 22 juni 2022 ingått nya Huvudavtal med PTK respektive LO. Här hittar du information om vad det nya Huvudavtalet innebär.

 2. Om nya LAS

  Webbsida

  På den här sidan hittar du detaljerad information om förändringarna inom arbetsrätten, främst avseende lag om anställningsskydd (LAS).

 3. Nya LAS samt omställningspaket

  Webbsida

  Den 8 juni 2022 tog Riksdagen beslut om en reform av arbetsrätten. Reformen innebär att arbetsrätten förändras så att den passar dagens arbetsmarknad. Arbetsmarknadens parter tecknade den 22 juni 2022 nya Huvudavtal som innebär ytterligare ändringar gällande bland annat anställningsskydd. Ändringarna ska tillämpas från den 1 oktober 2022.

 4. Visselblåsning

  Webbsida

  Den 17 december 2021 började en ny visselblåsarlag gälla i Sverige. Den nya lagen innebär en rad skyldigheter för dig som arbetsgivare. Här kan du läsa mer om vad den nya visselblåsarlagen innebär.

 5. MBL 38 – UE/Bemanning

  Webbsida

  Informationen här beskriver dels Medbestämmandelagens (MBL) 38-40 §§, dels kollektivavtalens möjlighet till förenklade förfaranden under vissa förutsättningar. Lagreglerna är lika för alla företag oavsett bransch medan kollektivavtalsreglerna skiljer sig åt beroende på vilket branschavtal det gäller. Vi kommer här att redogöra för Teknikinstallationsavtalets och Installationsavtalets olikheter och skyldigheter.

 6. Övergång av verksamhet

  Webbsida

  Står du inför att köpa ett företag eller en del av en verksamhet? Eller ska du sälja ditt företag eller en del av din verksamhet? Då kan reglerna om övergång av verksamhet vara tillämpliga, vilket innebär en rad skyldigheter för dig som arbetsgivare.

 7. Utbildningsplan Kyl- och värmepumptekniker (pdf) pdf

  Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl)
 8. Utbildningsplan Sprinklermontör (pdf) pdf

 9. Konkurrensklausuler

  Webbsida

  Konkurrensklausuler handlar om att skydda företagshemligheter i ett företag. Sådana klausuler används för att kräva lojalitet och tystnadsplikt av en arbetstagare även viss tid efter att denne slutat sin anställning. Konkurrensklausuler ska utformas på ett särskilt sätt och användas restriktivt.

 10. Bisyssla och lojalitetsplikt

  Webbsida

  En grundläggande princip inom arbetsrätten är att alla arbetstagare är bundna av lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten innebär bland annat ett förbud mot att bedriva konkurrerande verksamhet och avstå från vissa bisysslor.

Du är på sidan 1 av 7 Nästa sida