Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

93 träffar

 1. 3 500 studenter på väg ut i elteknikbranschen – hjälp oss berätta vad som är det bästa med att vara elektriker

  Nyhet Under början av juni kommer cirka 3 500* elever ta klivet från El- och energiprogrammet ut i arbetslivet. Men pandemin påverkar utspring och studentflak även i år. Genom initiativet Upplyst vill vi önska de nya studenterna lycka till i framtiden samtidigt som vi berättar om vad som är det bästa med att vara just elektriker. Men för det behöver vi din hjälp.
 2. Vilka kompetenser behöver installationsbranschen framöver

  Nyhet

  Omvärldens förändringar får konsekvenser för dig som arbetar i installationsbranschen. I vår färska rapport om "Framtidens kompetensbehov i installationsbranschen" reder vi ut vad branschen behöver för att möta och nyttja omställningen mot digitalisering, elektrifiering och energieffektivisering.

 3. Framtidens kompetensbehov i installationsbranschen

  Webbsida

  Hur kommer behovet av installationsbranschens medarbetare förändras i framtiden? Kommer man fokusera på faktiskt utbildning eller är det de personliga egenskaperna som står i fokus? I Installatörsföretagens rapport "Framtidens kompetensbehov i installationsbranschen" reder vi ut hur det troligtvis kommer att se ut framåt.

 4. Med fler installatörer kan Sverige klara klimatomställningen

  Webbsida

  Sveriges nationella mål är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. För att nå dit så behöver varje individ, företag och bransch bidra, och varje del av sam­hället genomlysas. Installatörsföretagen har därför tittat närmare på de mål för klimatarbetet som regeringen har slagit fast men också vilket bidrag som installationsbranschen skulle kunna stå för, om det fanns rätt kompetens att utföra jobben.

 5. Installatörsföretagen bidrar till start av nya yrkesutbildningar

  Nyhet

  Redan i augusti startar de två utbildningarna isoleringsmontör och sprinklermontör i stadens regi. Installatörsföretagen har varit drivande i att påtala behoven och medverka i planeringen för att yrkesutbildningarna kommit på plats.

 6. Positivt med enklare yrkesväxling men vad betyder ”störst behov”?

  Nyhet

  Nyligen tog regeringen beslut om att ändra prioriteringsreglerna till komvux och yrkesvux. Det är bra att fler får möjlighet att byta yrkesbana och utbilda sig till ett bristyrke – som elinstallatör eller vvs-montör. Men reglerna blir oklara med allt för stort tolkningsutrymme och riskerar att få för liten effekt.

 7. ETG College – ett ledljus för framtiden

  Nyhet

  Med namnbytet visar ETG College att både resultaten och ambitionerna är höga. Arbetsmarknaden är i stort behov av välutbildade elektriker vilket gör utbildningen mer aktuell än någonsin. Därför är signalen gentemot elever, näringsliv och samarbetspartners viktig – en fortsatt hög kvalitet i en utbildning du kan lita på.

 8. Certifieringar tele/data/säkerhet

  Webbsida

  Det finns ett antal olika certifieringar, auktorisationer med mera för att kunna bevisa sin kompetens inom olika områden. Eftersom dessa kan vara svåra att överblicka har Installatörsföretagen tillsammans med olika branschaktörer tagit fram en matris där vi sammanställt branschens tredjepartscertifieringar.

 9. Remissvar på Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning, SOU 202033.pdf pdf

 10. Gymnasieutbildningen behöver bli bättre

  Nyhet

  Gymnasieskolan behöver ses över för att möta behoven hos våra medlemsföretag. Det visar resurs- och dimensioneringsutredningen och Installatörsföretagen ställer sig positiva till många av de förslag som utredningen presenterar. I det remissvar som gemensamt lämnades in för installationsbranschen i fredags finns även egna förslag för att utveckla ett utbildningssystem som hjälper branschens små företag.

Du är på sidan 1 av 10 Nästa sida