Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

12 träffar

 1. Höstbudgeten: Välkommet fokus på energieffektivisering

  Nyhet

  Idag presenterade regeringen ytterligare satsningar ur den kommande budgetpropositionen. Med satsningarna riktar regeringen välbehövligt fokus mot energieffektivisering. Dock kvarstår frågetecken kring satsningen på kompetensförsörjning.

 2. Gör din och branschens röst hörd i Företagarpanelen

  Nyhet

  Svenskt Näringsliv har en företagarpanel som ligger till grund för deras regionala och nationella opinionsbildning. Hjälp oss att göra installationsbranschens röst och behov synlig genom att delta!

 3. Kompetensbrist hotar elektrifieringen

  Nyhet

  Fler elbilar på vägarna ökar behovet av att bygga ut den svenska laddinfrastrukturen. Trafikverket visar i en ny rapport de begränsningar som finns för att utbyggnaden ska vara möjlig. I Dagens Industri svarar Amanda Rafter Ekenman, chef Kompetensförsörjning Installatörsföretagen, varför bristen på medarbetare är den verkliga utmaningen.

 4. ”Det är bråttom om vi ska nå klimatmålen!”

  Nyhet Installatörsföretagen träffade i dag, 22 januari, finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) i ett digitalt möte om bostadsbyggande. Fokus för samtalet var hur vi åstadkommer ett högt och hållbart bostadsbyggande.
 5. EU:s förslag missgynnar klimatsmarta investeringar

  Nyhet

  EU vill göra det enklare att identifiera och jämföra hållbara investeringar för att driva på omställningen. Ambitionen är god men förslaget som ligger på bordet riskerar att få motsatt effekt. Installatörsföretagen har idag lämnat in en skrivelse till regeringen angående förslaget.

 6. Remissvar på Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning, SOU 202033.pdf pdf

 7. Gymnasieutbildningen behöver bli bättre

  Nyhet

  Gymnasieskolan behöver ses över för att möta behoven hos våra medlemsföretag. Det visar resurs- och dimensioneringsutredningen och Installatörsföretagen ställer sig positiva till många av de förslag som utredningen presenterar. I det remissvar som gemensamt lämnades in för installationsbranschen i fredags finns även egna förslag för att utveckla ett utbildningssystem som hjälper branschens små företag.

 8. LAS-förhandlingarna strandade - Parterna nådde inte hela vägen

  Nyhet

  Parterna har ytterligare en gång försökt att nå en överenskommelse kring lagen om anställningsskydd (LAS). Trots bra förhandlingar nådde parterna inte heller denna gång hela vägen fram. Ansvaret faller nu än en gång tillbaka på politikerna.

 9. Regeringens höstbudget

  Nyhet

  Idag överlämnades höstbudgeten till riksdagen. Regeringen och samarbetspartierna har fortsatt med den gröna omställningen och inriktar flera förslag på bygg- och installationssektorn. Syftet är att hjälpa samhället i den kris som vi går igenom, och det gläder oss att ett flertal förslag kommer att gynna våra medlemsföretag. Däremot saknas en, för installationsbranschen, viktig punkt – rotavdraget.

 10. Begränsning av lärlingsanställningar inom ramen för korttidspermittering

  Nyhet

  Vi har skrivit ett brev till utbildningsminister Anna Ekström tillsammans med flera företrädare för bygg- och installationsbranschen. Anledningen är att de nuvarande reglerna för korttidspermittering begränsar hela sektorns möjlighet till kompetensförsörjning. Tillväxtverkets regler tillåter nämligen inte företag som korttidspermitterar delar av personalen att ta emot lärlingar. Nu uppmanar vi regeringen att se över nuvarande regler.

Du är på sidan 1 av 2 Nästa sida