Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

24 träffar

 1. Inkludera energieffektivisering i elstödet

  Nyhet

  Energieffektivisering är nyckeln till att långsiktigt sänka elnotan. Det är budskapet som vi har uppvaktat Svenska kraftnät med, när de nu utreder hur konsumenter och företag ska kompenseras vid höga elpriser.

 2. Säkrad kompetensförsörjning – en förutsättning för elektrifieringen

  Nyhet

  Regeringen har givit Energimyndigheten i uppdrag att samordna en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen. Detta ställer sig Installatörsföretagen mycket positiva till. Myndigheten ska också främja närmare samverkan mellan näringslivet, den offentliga sektorn och utbildningsväsendet.

 3. Val 2022: Möt höga elpriser med energieffektivisering

  Nyhet

  Energifrågan engagerar som aldrig förr. Många politiska förslag handlar om att dämpa effekterna av höga priser. Men mest effekt på sikt vore satsningar på energieffektivisering. Här är våra förslag.

 4. Möt oss i Almedalen

  Nyhet

  Mellan den 3-7 juli pågår Almedalsveckan i Visby. Installatörsföretagen är på plats för att lyfta frågor som är viktiga för dig som medlem och för hela Sverige. Möt oss på plats eller delta digitalt på distans.

 5. Från medlemsfråga till Konkurrensverket

  Nyhet

  Medlemmarna lyfte problemet med konkurrens från kommunala energibolag för oss – och nu ligger frågan på Konkurrensverkets bord. Så kan vårt gemensamma arbete med att förändra oschysst konkurrens från offentliga aktörer sammanfattas.

 6. H22: Klimatomställning i full satsning

  Nyhet

  Installatörsföretagen presenterade under en förmiddag en analys kopplat till kompetensförsörjning på ämnet klimatomställning framtagen av WSP, framfört av experter och entreprenörer utifrån nationellt och nordiskt perspektiv.

 7. Ja från Riksdagen till reform av svensk arbetsmarknad

  Nyhet

  Riksdagen fattade den 8 juni beslut om en reformerad arbetsrätt. Reformen innebär förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) och stor möjlighet för den enskilde till omställning och kompetensutveckling.

 8. Beslut: Alla yrkesprogram ska ge högskolebehörighet

  Nyhet

  Riksdagen har sagt ja till att regeringens förslag om att grundläggande högskolebehörighet ska ingå i alla yrkesprogram. Installatörsföretagen välkomnar beslutet.

 9. Så får vi fart på näringslivets klimatomställning

  Nyhet

  Installatörsföretagen har lämnat inspel till Boverkets uppdrag om näringslivets klimatomställning. Installatörsföretagen ser ett behov av revidering av klimatdeklarationen för att den ska bidra till minskad efterfrågan av koldioxidintensiva material.

 10. Släpp nu fram yrkesutbildningarna

  Nyhet

  Regeringen har äntligen lagt förslag om att kommuner ska erbjuda gymnasie- och vuxenutbildningar som motsvarar hela arbetsmarknadens behov – något som är helt avgörande för Sverige. Nu behöver förslaget gå genom riksdag och omvandlas från idé till verklighet. Helst till hösten 2022 – vi har inte råd att vänta!

Du är på sidan 1 av 3 Nästa sida