Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

109 träffar

 1. Innovation som drivkraft skapar nya affärer

  Nyhet

  Har du någon gång kommit på en ny idé? Och har du lyckats ta betalt för den? Då sållar du dig till några av talarna på Nordic Contech. Senaste webbinariet från Nordic Contech belyste vilka vinster – ekonomiska och andra – som du kan uppnå med innovativt arbete och digital transformation.

 2. EU bör driva på medlemsstaternas energieffektivisering

  Nyhet

  Det går för långsamt när EU driver på energieffektiviseringen. Nyligen skickade Installatörsföretagen in synpunkter på hur arbetet bedrivits så här långt. Skrivningen rör det direktiv som har störst påverkan på hur medlemsstater utformar lagar och regler som rör energieffektivisering.

 3. Positivt med enklare yrkesväxling men vad betyder ”störst behov”?

  Nyhet

  Nyligen tog regeringen beslut om att ändra prioriteringsreglerna till komvux och yrkesvux. Det är bra att fler får möjlighet att byta yrkesbana och utbilda sig till ett bristyrke – som elinstallatör eller vvs-montör. Men reglerna blir oklara med allt för stort tolkningsutrymme och riskerar att få för liten effekt.

 4. Tillsammans gör vi klimatomställningen möjlig Märta Stenevi!

  Nyhet

  Den nytillträdda bostadsministern Märta Stenevi har en god ambition och ett bra anslag till sitt nya uppdrag. Alla goda krafter som verkar för ett påskyndat klimatarbete känner till att det inte räcker att bygga nya klimatsmarta bostäder för att minska samhällets klimatpåverkan. Stor kraft måste också läggas på att renovera och energieffektivisera det befintliga fastighetsbeståndet.

 5. Kompetensbrist hotar elektrifieringen

  Nyhet

  Fler elbilar på vägarna ökar behovet av att bygga ut den svenska laddinfrastrukturen. Trafikverket visar i en ny rapport de begränsningar som finns för att utbyggnaden ska vara möjlig. I Dagens Industri svarar Amanda Rafter Ekenman, chef Kompetensförsörjning Installatörsföretagen, varför bristen på medarbetare är den verkliga utmaningen.

 6. Sök bidrag för ditt installationsprojekt via SBUF

  Nyhet

  Du som arbetar på ett av Installatörsföretagens medlemsföretag kan söka bidrag för ditt forsknings-, utvecklings- och kunskapsinhämtningsprojekt från SBUF. Här beskriver vi hur du ska gå tillväga samt viktiga datum att känna till.

 7. ETU

  Webbsida

  Har du en idé som kan rusta elteknikbranschen bättre för framtiden? Eller ett projekt på gång som skulle kunna gynna hela elteknikbranschen? Då kan du söka bidrag hos ETU Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB.

 8. ”Det är bråttom om vi ska nå klimatmålen!”

  Nyhet Installatörsföretagen träffade i dag, 22 januari, finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) i ett digitalt möte om bostadsbyggande. Fokus för samtalet var hur vi åstadkommer ett högt och hållbart bostadsbyggande.
 9. Beställ Teknikhandboken VVS 2021

  Nyhet

  Beställ ditt exemplar av Installatörsföretagens Teknikhandbok VVS 2021. Boken innehåller till exempel branschregler, praktisk VVS-teknik, lagar och regler och mycket mera.

 10. EU:s förslag missgynnar klimatsmarta investeringar

  Nyhet

  EU vill göra det enklare att identifiera och jämföra hållbara investeringar för att driva på omställningen. Ambitionen är god men förslaget som ligger på bordet riskerar att få motsatt effekt. Installatörsföretagen har idag lämnat in en skrivelse till regeringen angående förslaget.

Du är på sidan 1 av 11 Nästa sida