Hoppa till innehåll
Säker El

Ny elsäkerhetslag

Den nya elsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 juli 2017. Egenkontrollprogrammet är en tvingande regel för alla medlemsföretag som utför elinstallationer. Det gäller även företag som arbetar med in- och urkoppling av elektrisk utrustning inom ventilation, VS och kyla. Det innebär nya arbetssätt och rutiner.

Egenkontrollprogrammet ska innehålla:

  • Beskrivning av företagets organisation, arbetsuppgifter och vem som utför dem.
  • De verksamhetstyper som gäller för ditt företag.
  • Dokumentation av ditt företags kompetenser och metoder.
  • En av företaget utsedd auktoriserad elinstallatör.

När du registrerar dig för tjänsten Säker el tar du på dig rollen som administratör för ditt företags egenkontrollprogram. Innan du loggar in i Säker el rekommenderar vi att du är väl förberedd:

  • Ta fram de underlag du behöver.
  • Att du har deltagit på någon av våra informationsträffar eller utbildningar.