Hoppa till innehåll

Bygga ledningssystem

Syfte

Att bygga upp IN Ledningssystem inom det egna företaget för att uppfylla kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Bygga ledningssystem på företaget, 6 dagar

Förkunskapskrav: Minst en person på företaget ska ha genomgått utbildningen ”Introduktionskurs – IN Ledningssystem” och genomfört utdelade uppgifter från den kursen. Uppgifterna från introduktionskursen ska godkännas av kursledaren innan den företagsförlagda utbildningen påbörjas.

Omfattning: Bygga ledningssystem på företaget inkluderar 6 heldagar med en kursledare/konsult på ert företag. Innan kursstart görs planering och avstämning av kursledaren på distans.
Omfattningen med sex heldagar, samt tidigare genomförd 2 dagars introduktionskurs, ger tillräckliga förutsättningar för implementering av ledningssystemet. Omfattningen kan utökas enligt önskemål (1).

Kursplan: En företagsanpassad kursplan med sex kursdagar planeras in under en period på 6 – 9 månader.

Pris: Från 72 600 kr för 6 heldagars konsultation/utbildning. Valfritt antal deltagare. Kurslitteratur tillkommer, se nedan. Kostnader för resor och ev. logi tillkommer. (2)

Betalningsplan och -villkor: Fakturering sker med 24 200 kr vid uppstart, samt efter dag 3 och dag 6. Betalningsvillkor 30 dagar netto, priser exkl. moms.

Eget arbete: För ett lyckat resultat krävs att tid avsätts för eget arbete mellan kursdagarna. Ledningssystemet byggs upp med företagets egna resurser, vilket resulterar i ett system som företaget självt kan förvalta.

Kursmaterial: Det krävs abonnemang på tjänsten IN Ledningssystem Plus när kursen startar.

I kursavgiften ingår grundläggande miljöutbildning på nätet (2).

Kursledare/konsult: Kursledarens roll är att tillföra kompetens och vara en rådgivande partner under utbildningen. Kursledare väljs i samråd med företaget. Kursledaren kommer från IN, eller från ett företag som IN har samarbetsavtal med. I samarbetsavtalet finns sekretesskrav för kursledare/konsulter.

Installatörsföretagen har samarbetsavtal med följande företag:
C2 Management AB, Stockholm
ELKAB, Karlstad

Utökad konsultation: Konsultationen kan utökas enligt önskemål och efter överenskommelse med respektive kursledare/konsult. För utökad konsultation debiteras 11 700:- per dag exkl. moms. Kostnader för resor och ev. logi tillkommer.

Bygga ledningssystem på företaget, 8 dagar

Det här är ett alternativ för företag som inte har genomgått "Introduktionskurs - IN Ledningssystem". I övrigt samma upplägg som beskrivs ovan för 6 dagars utbildning.

Förkunskapskrav: Inga.

Omfattning: Bygga ledningssystem på företaget inkluderar 8 heldagar med en kursledare/konsult på ert företag. Omfattningen med 8 heldagar ger tillräckliga förutsättningar för implementering av ledningssystemet. Omfattningen kan utökas enligt önskemål (1).

Kursplan: En företagsanpassad kursplan med åtta kursdagar planeras in under en period på 7 – 11 månader.

Pris: Från 96 000 kr för 8 heldagars konsultation/utbildning. Valfritt antal deltagare. Kostnader för resor och ev. logi tillkommer (2).
Tillägg för IN Ledningssystem Plus, se kursmaterial ovan.

Betalningsplan och -villkor: Fakturering sker med 24 000 kr vid uppstart, samt efter dag 3, dag 6 och dag 8. Betalningsvillkor 30 dagar netto, priser exkl. moms.

Noter

1) Omfattning på kursen baseras på den tidsåtgång som behövs för att utbilda inom nödvändiga delar i ledningssystemet. Företagets nuvarande nivå vad gäller arbetssätt, datorkunskaper, systematiskt arbetsmiljöarbete etc. kan göra att det är lämpligt med konsultation utöver vad som ingår i kursavgiften.
2) Licenser till webbutbildningen Grundläggande miljö ingår för 3 medarbetare, komplettering kan ske med fler licenser.