Hoppa till innehåll

IN Grossistprisfil för nedladdning

Här kan du ladda ner den grossistprisfil du har abonnemang på.

Nya grossistprisfiler för 2021-10-01 finns nu tillgängliga för nedladdning. I zip-filen ligger även följebrevet inkluderat.

Om färgen på filernas länkar är svart och de har hänglås så går det inte att ladda ner filerna. Du behöver logga in och du behöver också ha abonnemang för att få tillgång till tjänsten. Då länkarna är gröna och utan hänglås kan du klicka på respektive länk för att starta nedladdningen.

 • Senaste nytt om prisuppdateringar

  Ny grossistprisfil 2021-10-01 finns nu tillgänglig för nedladdning

  IN Grossistprisfil har uppdaterats på grund av förändringar på priser och material från samtliga grossister.

  Obs! I filen finns en del produkter med noll-pris, vilket är att betrakta som ”pris vid förfrågan”. Kontakta gärna din grossist för dagspris.

  Vid inläsning av priserna
  Kopiera in grossistprisfilen i en katalog som du exempelvis döper till "INkalkyl” alt. ”INfaktura”.

  Kontroll
  TIPS! I följebrevet anges några referensartiklar som kan vara bra att kontrollera emot efter inläsning, så att ni säkerställer att priset blivit korrekt inläst.

  Packade filer (ZIP)
  Grossistprisfilerna finns i packat format (zip), vilket innebär att filen måste packas upp (extraheras). Högerklicka på zip-filen och välj extrahera.

  Möjliga problem vid inläsning av filen - vem skall du kontakta?

  • Filen går inte att läsa in i datorn, läsfel med mera: kontakta Installatörsföretagen eller din programleverantör.
  • Filen går att läsa in men uppdatering av registret fungerar inte: kontakta din programleverantör.
  • Priset stämmer inte vid kontroll mot grossistprislistan - kontrollera flera priser, om inte något pris stämmer: kontakta din programleverantör.
  • Om några enstaka priser inte stämmer: kontakta Installatörsföretagen, info@in.se