Hoppa till innehåll

Översikt IN Dokumentmallar

Här hittar du alla IN Dokumentmallar. Du kan filtrera mallarna efter paket och malltyp.
För åtkomst till mallar med hänglås krävs abonnemang. > Köp bas- eller pluspaket

Rensa söktext och filter
Tjänst/paket
Typ av mall

IN Dokumentmallar Medlem

 • Anställning
 • Arbetsmiljö
 • Miljö

Kräver medlemskap i Installatörsföretagen

Visa medlemsmallarna

Ingår i medlemskapet

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Bas

 • Elinstallation
 • Säkerhet/larm
 • Data/Tele

Visa Bas-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

1780 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Plus

 • Dokumentmallar Bas
 • Verksamhetssystem
 • Medarbetarguide

Visa Plus-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

3980 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

82 träffar

 1. Ackordssedel pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 070140
  Dokument

  Används vid överenskommelse om ackordets art och omfattning enligt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl § 6 Ackord och prestationslön.

  2019-05: Hänvisning till § 6 Teknikinstallationsavtalet VVS&Kyl samt till mallar för Överenskommelse om rent ackord och Överenskommelse om annat ackord.

 2. Anhörig- och kontaktlista docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052577

  2022-06: Justering av den informativa texten. Medarbetarens underskrift borttaget.

  2021-09: Uppdaterat hänvisning till IMY (tidigare Datainspektionen).

  2018-08: Reviderad med anledning av GDPR. Kompletterat med information till anhörig.

 3. Anmälan Mellanlagring av farligt avfall docm Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052542
 4. Anställds egen uppsägning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000510
 5. Anställds egen uppsägning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000610
 6. Anställningsavtal Anvisningar docx Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021991
  Dokument

  Anvisningar till dokumentmallarna för anställningsavtal med anledning av arbetsvillkorsdirektivet.

  2022-06: Ny mall. Anvisningar till dokumentmallarna för anställningsavtal.

 7. Anställningsavtal Installationsavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 14 , Artikelnr: 051640
  Installationsavtalet

  2022-06: Uppdatering med anledning av nya krav på informationsskyldighet vid anställning enligt arbetsvillkorsdirektivet. Mallen är nu enbart i 1 exemplar, välj 2 vid utskrift.

  2022-04: Företagslärling borttaget.

  2021-04: Ändring till 68 år. Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller.

  2020-10: Kompletterat med företagslärling. Språkliga rättelser.

  2018-04: Tagit bort bilaga lärlingsdata resp aspirantdata.

 8. Anställningsavtal Larm- och säkerhetsteknikavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021990
  Larm- och säkerhetsteknikavtalet

  2022-06: Ny mall.

 9. Anställningsavtal Teknikinstallationsavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 503
  Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör)

  2022-06: Uppdatering med anledning av nya krav på informationsskyldighet vid anställning enligt arbetsvillkorsdirektivet. Omfattar inte längre Plåt- och Ventilationsavtalet. Nytt filformat.

  2022-02: Rättelse kryssrutor, inmatningsfält och textstorlek.

  2022-01: Rättelse fält för postnummer och ort.

  2021-12: Omarbetad instruktion samt struktur i mallen. Omfattar nu även Plåt- och Ventilationsavtalet.

  2021-04: Ändring till 68 år.

 10. Anställningsavtal tjänsteman docm Medlem

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 051633
  Tjänstemannaavtalet

  2022-06: Uppdatering med anledning av nya krav på informationsskyldighet vid anställning enligt arbetsvillkorsdirektivet. Mallen är nu enbart i 1 exemplar, välj 2 vid utskrift.

  2021-04: Ändrade formuleringar främst gällande Lön och Semester (övertidsavlösning, löneavtal, m m). Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller.

 11. Arbetsgivarbetyg/tjänstgöringsbetyg pdf Medlem

  , Artikelnr: 000623
 12. Arbetsgivarbetyg/tjänstgöringsbetyg pdf Medlem

  , Artikelnr: 000523
 13. Arbetstid vid ackord docx Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 000522
  Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör)
  Dokument

  Del- eller slutavstämning av arbetstid vid ackord enligt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

  2021-01: Kompletterat med arbetstid och ÄTA, samt total för ackordssumma och arbetstid. Mallen är nu Word-format (tidigare PDF).

 14. Avsked docm Medlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051626

  2021-04: Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller. Språkliga justeringar.

  2020-10: Förtydliganden när samråd bör ske med Installatörsföretagen. Rättelser språkligt och interna hänvisningar.

 15. Avslutande av lärlings provanställning, underrättelse till den anställde pdf Medlem

  , Artikelnr: 000517
 16. Avslutande av lärlings provanställning, underrättelse till den anställde pdf Medlem

  , Artikelnr: 000519
 17. Avslutande av lärlings provanställning, underrättelse till utbildningsansvarig pdf Medlem

  , Artikelnr: 000518
 18. Bedömningsblankett xlsx Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052253
 19. Bedömningsunderlag docx Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052251
 20. Besked om att tidsbegränsad anställning upphör pdf Medlem

  , Artikelnr: 000521
 21. Besked om att tidsbegränsad anställning upphör Tjänstemannaavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 620

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 22. Besked om avsked Tjänstemannaavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 616

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 23. Besked om avslutande av provanställning Tjänstemannaavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 619

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 24. Besked om pensionsavgång vid 65 år alternativt fortsatt anställning pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 000524

  2021-04: Ändring till 68 år.

 25. Besked om provanställnings upphörande pdf Medlem

  , Artikelnr: 000516
 26. Besked om uppsägning pga arbetsbrist Tjänstemannaavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 611

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 27. Besked om uppsägning pga personliga skäl Tjänstemannaavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 614

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 28. Besked till den anställde om uppsägning pga arbetsbrist Teknikinstallationsavtalet pdf Medlem

  , Artikelnr: 000509
 29. Besked till den anställde om uppsägning pga personliga skäl eller avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 000513
 30. Checklista arbetsmiljö Allmän del docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 15 , Artikelnr: 052316
  Dokument

  Undersökning av arbetsmiljön allmänt på företaget, såväl fysiska som organisatoriska och sociala frågor.

  2021-12: Infört rundvandring som kontrollpunkt för att säkerställa faktiska förhållanden.

  2021-09: Språklig rättelse pkt 12.

  2021-04: Pkt 10 länk uppdaterad till AFS 2020:5 Arbetsanpassning. Länk och hänvisningar till AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning har uppdaterats i avnittet om Arbetslokaler och personalutrymmen och i pkt 36 om utrymningsvägar.

  2020-12: Pkt. 42, kompletterat med länkar till relevanta föreskrifter.

  2020-05: Avsnitt Nödläge: Kompletterat med fråga om utvärdering av genomförd övning.

  2018-06-01: Kompletterat med frågor ang gasflaskor, skyltning och släpvagnar.

 31. Checklista arbetsmiljö Entreprenad docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 12 , Artikelnr: 052308
  Dokument

  Undersökning av arbetsmiljön vid entreprenader.

  2021-04: Länkar till AFS 2009:2 har ersatts av AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.

  2018-06-01: Kompletterat med länkar till föreskrifter gällande hälsofarligt material. Uppdaterade länkar till installationsavtalet.

 32. Checklista arbetsmiljö Service docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 052309

  2018-06-01: Kompletterat med frågor ang gasflaskor, skyltning och släpvagnar. Uppdaterad länk till installationsavtalet.

 33. Checklista avfallshantering docx Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 052543
  Dokument

  Används för att säkerställa en korrekt hantering av avfall gällande tillstånd, lagring, transport och dokumentation med mera.

  2021-09: Kompletterat checklistan med principiell översikt avfallshantering s.2.

  2020-12: Rättelse länk till föreskriften om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar.

  2020-10: Uppdaterad enligt kraven i nya avfallsförordningen 2020:614.

  2019-09: Uppdaterat med krav på att klassificera avfall med avfallskoder. Uppdaterade länkar i mallen.

 34. Checklista för skyddsrond (ETAK) docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 056051
 35. Checklista sjukanmälan docm Medlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051691
 36. Checklista vid inlåning/inhyrning/UE docm Medlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051671
  Dokument

  Används för att säkerställa kvalitet, miljö, arbetsmiljö och arbetsrätt i samband med inhyrning eller anlitande av underentreprenör.

  2020-05: Flertalet förbättringar och kompletteringar, bl.a. gällande riskbedömning, medicinska kontroller, intern info, gemenskap och ändrade arbetsuppgifter.

 37. Checklista vid uthyrning/utlåning docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021982
  Dokument

  Används för att säkerställa arbetsmiljöfrågor vid uthyrning av personal.

  2020-05: Ny mall. Används för att säkerställa arbetsmiljöfrågor vid uthyrning/utlåning av personal.

 38. Elsäkerhetsledare begränsade arbeten (anslutning och losskoppling) docm Bas Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021966
  Dokument

  Instruktion för elsäkerhetsledare vid egna begränsade arbeten, dvs anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning. Tillämpligt för VVS- och Tele/Data-företag.

  2019-01: Ny mall

 39. Elsäkerhetsledare enligt Installationsavtalet docm Medlem Bas

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051975
  Installationsavtalet
  Dokument

  Mall för att utse elsäkerhetsledare för arbetslag, enligt Installationsavtalet

  2022-05: Anpassad till EvA - Elsäkerhet vid Arbete.

 40. Elsäkerhetsledare FAQ pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 051975-FAQ
  Installationsavtalet
  Dokument

  Frågor och svar kring elsäkerhetsledare, enligt Installationsavtalet.

 41. Extra övertid tjänstemän docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051680
 42. Företagets avfallsmängder xlsx Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052544
  Dokument

  Sammanställning över farligt avfall i företaget.

  2020-10: Kompletteringar enligt kraven i NFS 2020:5.

  2020-08: Anpassat för anteckningskraven gällande avfallsproducenter för farligt avfall enligt nya Avfallsförordningen, SFS 2020:614.

 43. Försäkran för sjuklön docm Medlem

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051693
  Dokument

  Används för arbetstagarens sjukförsäkran.

  2021-04: Hänvisning till AFS 1994:1 har ersatts av AFS 2020:5 Arbetsanpassning.

 44. Information enligt 15 § MBL, uppsägning pga arbetsbrist Teknikinstallationsavtalet pdf Medlem

  , Artikelnr: 000507
 45. Information enligt 155 § MBL, uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Artikelnr: 000607
 46. Inlåning/anlitande av underentreprenör docm Medlem

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051670
  Dokument

  Underrättelse till Elektrikerförbundet då inhyrning eller anlitande av underentreprenör som ska utföra arbete inom Installationsavtalets område.

  2021-05: Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller.

  2020-03: IN ersätter EIO i den förklarande texten i mallen.

 47. Kallelse till MB-grupp för samråd vid avslutande av provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000515
 48. Kallelse till MBL-förhandling om förestående uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 606a

  2021-04: Rättelse, kallelse enligt § 11.

 49. Kallelse till MBL-förhandling, uppsägning pga arbetsbrist eller permittering pdf Medlem

  , Artikelnr: 000506
 50. Klausul för skattereduktion för installation av grön teknik docm Medlem Plus Bas Branschmedlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021986
  Dokument

  Kan användas vid installation av grön teknik (installation av solceller, laddstolpar eller lagring av egenproducerad elenergi).

  2020-12, ny mall: Kan användas vid installation av grön teknik (installation av solceller, laddstolpar eller lagring av egenproducerad elenergi).

 51. Kompetenskort docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 051961
  Dokument

  Används för att dokumentera medarbetares kompetens, erfarenhet och utbildning.

  2018-04: Kompletterat erfarenhetsbaserad kompetens med Elsäkerhetsledare och Kontroll efter färdigställande. Infört kompetens inom verksamhetstyper enligt Elsäkerhetsverkets definition.

 52. Kontrolluppgifter Tilldelning docm Bas Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 051974
  Dokument

  Används för att tilldela montör kontrolluppgifter i ett uppdrag där fler än en montör deltar.

  2019-08: Anvisningar på sid 2: Flertalet förtydliganden och rättelser.

  2019-05: Mallen har anpassats till begreppet kontrolluppgift.

 53. Ledighetsansökan docm Medlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051550

  2021-04: Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller.

 54. Protokoll - förhandling pdf Medlem

  , Artikelnr: 000608
 55. Protokoll – Förhandling pdf Medlem

  , Artikelnr: 000508
 56. Riskbedömning och handlingsplan docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 052311
  Dokument

  Används för att bedöma arbetsmiljörisker och göra handlingsplan för att vidta åtgärder.

  2019-05: Ändrade benämningar på typer av risker som väljs när mallen öppnas. Komplettering av vanliga risker i branschen.

 57. Rutiner vid sjukdom docx Medlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051690
 58. Samtalsblankett docx Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052252
 59. Tillstånd för användning av lyftanordningar docm Medlem Branschmedlem Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052546
  Dokument

  Arbetsgivaren - eller den som råder över arbetsstället - ska ge skriftligt tillstånd till medarbetare (eller inhyrd personal) för att de ska få använda lyftanordningar.

 60. Tjänstgöringsbetyg docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051575

  2021-04: Infört innehållskontroller.

 61. Tjänstgöringsintyg docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051576

  2021-04: Infört innehållskontroller.

 62. Transportdokument docm Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052545
  Dokument

  Ska fyllas i vid transport av farligt avfall.

  2020-12: Uppdaterat rubrik till Avfallskod. Lagt till glykol i listan.

  2020-10: Kompletterat med avfallsslag (oljor och köldmedier). Anpassning till nya avfalssförordningen 2020:614.

  2018-01: Uppdaterad länk till SKL med kommunkoder.

 63. Underrättelse och kallelse till utbildningsansvariga för samråd före anställning av företagslärling pdf Medlem

  , Artikelnr: 000501
 64. Underrättelse om anställnings upphörande på grund av ålderspension pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 000525

  2021-04: Ändring till 68 år. Språkliga justeringar.

 65. Underrättelse om avsked Tjänstemannaavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 615a

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 66. Underrättelse om permittering pdf Medlem

  , Artikelnr: 511b
 67. Underrättelse om tidsbegränsad anställning eller provanställning pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 502

  2021-12: Omarbetad instruktion samt struktur i mallen. Omfattar nu även Plåt- och Ventilationsavtalet.

 68. Underrättelse om uppsägning pga personliga skäl pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 612a

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 69. Underrättelse om uppsägning pga personliga skäl eller avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 511a
 70. Underrättelse till den anställde vid avslutande av provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000514
 71. Underrättelse till facket om uppsägning pga personliga skäl eller avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 000512
 72. Underättelse om tidsbegränsad anställning eller provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000602
 73. Upphörande av tidsbegränsad anställning docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051685

  2021-04: Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller.

 74. Uppsägning på grund av arbetsbrist Installationsavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051625

  2021-04: Förtydligande om anmälningsdatum vid företrädesrätt.

  2021-04: Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller. Språkliga justeringar.

  2020-10: Tillägg om förlängd företrädesrätt om företaget har avdelningar. Språkliga rättelser.

 75. Uppsägning på grund av personliga förhållanden docm Medlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051655

  2021-04: Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller. Språkliga justeringar.

  2020-10: Språkliga rättelser.

 76. Utredning olycka och tillbud docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 056050
 77. Varsel och underrättelse docm Medlem

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051605
  Dokument

  Används vid varsel till arbetstagarorganisation och underrättelse till arbetstagaren. Vid avsked används istället mallen för Avsked (051626).

  2021-04: Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller. Språkliga justeringar.

  2020-10: Förtydligande att s.1 avser varsel till arbetstagarorganisationen och s.2 avser underrättelse till arbetstagaren. På s.2 även komplettering med uppgift om varsel som ska fyllas i. På s.3 förtydliganden till följd av ändringarna på s.1-2. Språkliga rättelser.

  2020-05: Fält borttagna, gällande varslet.

 78. Varsel om att tidsbegränsad anställning ska upphöra pdf Medlem

  , Artikelnr: 000621
 79. Varsel om avsked Tjänstemannaavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 615b

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 80. Varsel om uppsägning pga personliga skäl pdf Medlem

  , Artikelnr: 612b
 81. Överenskommelse om annat ackord pdf Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 020150
  Dokument

  Används vid överenskommelse om annan ackordsform. Mallen är anpassad för annat ackord uppdelad i överenkommelse som träffas innan 20% av de beräknade produktionstimmarna är förbrukade.

  2019-05: Ny mall. Anpassad för annat ackord uppdelad i överenkommelse som träffas innan 20% av de beräknade produktionstimmarna är förbrukade. Samt tillkommande/avgående ingående i ackordsöverenskommelsen.

 82. Överenskommelse om rent ackord pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 070145
  Dokument

  Används vid överenskommelse om rent ackord och uppdelad i överenkommelse som träffas innan 20% av de beräknade produktionstimmarna är förbrukade.

  2019-05: Mall anpassad för rent ackord och uppdelad i överenkommelse som träffas innan 20% av de beräknade produktionstimmarna är förbrukade. Samt tillkommande /avgående ingående i ackordsöverenskommelsen och tillkommade ej normtidsatta arbeten.

Du är på sidan 1 av 1

IN Dokumentmallar Medlem

 • Anställning
 • Arbetsmiljö
 • Miljö

Kräver medlemskap i Installatörsföretagen

Visa medlemsmallarna

Ingår i medlemskapet

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Bas

 • Elinstallation
 • Säkerhet/larm
 • Data/Tele

Visa Bas-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

1780 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Plus

 • Dokumentmallar Bas
 • Verksamhetssystem
 • Medarbetarguide

Visa Plus-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

3980 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp