Hoppa till innehåll

Översikt IN Dokumentmallar

Här hittar du alla IN Dokumentmallar. Du kan filtrera mallarna efter paket och malltyp.
För åtkomst till mallar med hänglås krävs abonnemang. > Köp bas- eller pluspaket

Rensa söktext och filter
Tjänst/paket
Typ av mall

IN Dokumentmallar Medlem

 • Anställning
 • Arbetsmiljö
 • Miljö

Kräver medlemskap i Installatörsföretagen

Visa medlemsmallarna

Ingår i medlemskapet

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Bas

 • Elinstallation
 • Säkerhet/larm
 • Data/Tele

Visa Bas-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

1780 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Plus

 • Dokumentmallar Bas
 • Verksamhetssystem
 • Medarbetarguide

Visa Plus-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

3980 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

162 träffar

 1. ALEM 09 pdf Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 051202
  Dokument

  Allmänna Leveransbestämmelser avseende Elektrisk Materiel för leverans och användning i Sverige.

 2. Anbud docm Plus

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 051110
  Dokument

  Anbudsmall innehållande delar såsom omfattning av arbetena, ersättning, tider, garantier etc.

 3. Anbudsbilaga Projektplan KMA docm Plus

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 052302
  Dokument

  Används vid anbud för att beskriva omfattningen av kommande projektplan KMA (kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan).

  2020-03: Anbudsmallen anpassad till Projektplan KMA (art.nr 052301 och 052529).

 4. Anbudsliggare xlsm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052519

  2022-06: Ändrat format procent, tillåt markera låsta celler.

 5. Anslutningskort SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052212-A
 6. Apparatlista SS 455 12 38 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052206

  2018-01: Rättelse sidfot.

 7. Arbetsmiljöplan docm Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021967
  Dokument

  Mall för arbetsmiljöplan som ska upprättas av BAS-P/BAS-U.

  2021-03: Infört länkar till andra IN Dokumentmallar. (Inga innehållsmässiga ändringar)

  2019-05: Ny mall för arbetsmiljöplan som ska upprättas av BAS-P/BAS-U.

 8. Arbetsorder docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051320
 9. Arbetsorder Tidsedel docm Plus

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 051306

  2018-04: Infört berörda verksamhetstyper enligt Elsäkerhetsverkets definition.

 10. Arbetspärm innehåll docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052344
 11. Avrådande konsument docm Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052262
  Dokument

  Mall för avrådande enligt konsumenttjänstlagen.

 12. Avtal avseende elinstallatör för regelefterlevnad docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052527
  Dokument

  Avtal som användas om elinstallatör säljer sina tjänster avseende annat företags egenkontrollprogram för elinstallationsarbete.

  2020-10: Kompletterat med punkt 5.10 avseende debitering av grundavgift.

  2018-04: Ny mall.

 13. Avvikelseliggare xlsx Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052385
 14. Avvikelsenotering docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052384
 15. Avvikelserapport docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052383
 16. Avvikelserapport enligt AB 04 docm Plus

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 052386
  Dokument

  Avvikelserapportering för entreprenader som utförs enligt AB04, när man som installatör måste underrätta sin beställare för att få rätt till ersättning för ändrings-och tilläggsarbeten, rätt till tidsförlängning, ersättning för hinderkostnader etc.

 17. Avvikelserapport enligt ABT 06 docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052530
  Dokument

  Avvikelserapportering för entreprenader som utförs enligt ABT06, när man som installatör måste underrätta sin beställare för att få rätt till ersättning för ändrings-och tilläggsarbeten, rätt till tidsförlängning, ersättning för hinderkostnader etc.

 18. Beställning av ändrings-och tilläggsarbeten konsument docm Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052261
  Dokument

  Mall för avtal om ändring och tillägg.

 19. Beställning av ÄTA arbete docm Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052259
  Dokument

  Mall för avtal om ändring- och tilläggsarbeten.

 20. Beställningserkännande docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051070
  Dokument

  Beställningserkännande med gällande villkor. Skickas till kund som bekräftelse av erhållen order.

 21. Checklista arbetsmiljö Allmän del docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 15 , Artikelnr: 052316
  Dokument

  Undersökning av arbetsmiljön allmänt på företaget, såväl fysiska som organisatoriska och sociala frågor.

  2021-12: Infört rundvandring som kontrollpunkt för att säkerställa faktiska förhållanden.

  2021-09: Språklig rättelse pkt 12.

  2021-04: Pkt 10 länk uppdaterad till AFS 2020:5 Arbetsanpassning. Länk och hänvisningar till AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning har uppdaterats i avnittet om Arbetslokaler och personalutrymmen och i pkt 36 om utrymningsvägar.

  2020-12: Pkt. 42, kompletterat med länkar till relevanta föreskrifter.

  2020-05: Avsnitt Nödläge: Kompletterat med fråga om utvärdering av genomförd övning.

  2018-06-01: Kompletterat med frågor ang gasflaskor, skyltning och släpvagnar.

 22. Checklista arbetsmiljö Entreprenad docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 12 , Artikelnr: 052308
  Dokument

  Undersökning av arbetsmiljön vid entreprenader.

  2021-04: Länkar till AFS 2009:2 har ersatts av AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.

  2018-06-01: Kompletterat med länkar till föreskrifter gällande hälsofarligt material. Uppdaterade länkar till installationsavtalet.

 23. Checklista arbetsmiljö Service docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 052309

  2018-06-01: Kompletterat med frågor ang gasflaskor, skyltning och släpvagnar. Uppdaterad länk till installationsavtalet.

 24. Checklista avslutning av anställning docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052509
  Dokument

  Fånga upp allt viktigt att tänka på när någon avslutar sin anställning.

  2020-05: Ny rad om kontaktuppgifter, tillägg ID06 och språkliga rättelser.

 25. Checklista för jordfelsbrytarinstallation docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052584
 26. Checklista för skyddsrond (ETAK) docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 056051
 27. Checklista Introduktion av nyanställd docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052323
  Dokument

  Fånga upp allt viktigt när en nyanställd börjar.

  2020-05: Uppdaterat med fördelning av arbetsuppgifter (delegering), kontaktuppgifter, ID06, samt språkliga rättelser.

 28. Checklista miljö Företag docm Plus

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 052312
  Dokument

  Används för att säkerställa en korrekt hantering av avfall gällande tillstånd, lagring, transport och dokumentation med mera.

  2021-12: Infört rundvandring som kontrollpunkt för att säkerställa nödlägesberedskap.

  2020-12: Språkliga rättelser.

 29. Checklista miljö Uppdrag docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052313
  Dokument

  Används för genomgång av miljöfrågor i uppdrag.

  2021-08: Rättelse infogande av egen logotyp.

  2020-12: Språkliga rättelser.

 30. Checklista säkerhetsprojekt docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052231
 31. Checklista vid allvarlig olycka docm Plus

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 051968
 32. Dagbok docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051017
  Dokument

  Mall för dokumentering av omständigheter som är av relevans för utförandet av en entreprenad (till exempel pågående/avslutade arbeten, ändringar-och tilläggsarbeten).

 33. Dokument El innehåll docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052325
 34. Driftprov på Elmotorer docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052391
 35. Egenkontroll Anläggningsdokumentation docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052307
 36. Egenkontroll Anläggningsdokumentation Anvisning docx Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052537

  2021-05: Språklig rättelse

 37. Egenkontroll Försäljning docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052303
  Dokument

  En checklista för att säkerställa kritiska punkter i försäljningsprocessen.

  2019-06: Nytt filnamn, ersätter "Egenkontroll Anbud och order". Struktur anpassad till försäljningsprocessen i IN Ledningsssytem.

 38. Egenkontroll Försäljning Anvisning docx Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052533
  Dokument

  En anvisning som förklarar innebörden av kontrollpunkterna i checklistan Egenkontroll Försäljning, 052303.

  2019-06: Nytt filnamn. Struktur anpassad till försäljningsprocessen i IN Ledningsssytem.

 39. Egenkontroll Planering och styrning av projekt docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052305
 40. Egenkontroll Planering och styrning av projekt Anvisning docx Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052535
 41. Egenkontroll Projektering docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052304
 42. Egenkontroll Projektering Anvisning docx Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052534
 43. Egenkontroll Projektgenomförande docm Plus

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 052306
  Dokument

  Mall för egenkontroll vid genomförande el- eller VVS-entreprenad.

  2019-07: Kompletterat med VVS. Möjlighet att välja teknikområde: El eller VVS, samt ingående delar i egenkontrollen. Anvisningar inarbetade i mallen, istället för separat dokument.

 44. Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052505
 45. Elsäkerhetsledare - ej installationsavtalet docm Bas Branschmedlem

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 051970
  Dokument

  Mall för att utse elsäkerhetsledare för arbetslag, utanför Installationsavtalets avtalsområde. För installationsavtalet gäller mall 051975.

  2022-05: Namnbyte. Anpassad till EvA - Elsäkerhet vid Arbete.

 46. Elsäkerhetsledare begränsade arbeten (anslutning och losskoppling) docm Bas Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021966
  Dokument

  Instruktion för elsäkerhetsledare vid egna begränsade arbeten, dvs anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning. Tillämpligt för VVS- och Tele/Data-företag.

  2019-01: Ny mall

 47. Elsäkerhetsledare enligt Installationsavtalet docm Medlem Bas

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051975
  Installationsavtalet
  Dokument

  Mall för att utse elsäkerhetsledare för arbetslag, enligt Installationsavtalet

  2022-05: Anpassad till EvA - Elsäkerhet vid Arbete.

 48. Elsäkerhetsledare för arbetslag docm Bas

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051970
  Dokument

  Instruktion för elsäkerhetsledare för arbetslag, men som inte omfattas av Installationsavtalet

 49. EvA - A Grunddokument docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022002
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Grunddokument för bedömning av elektriska riskkällor.

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Grunddokument för bedömning av elektriska riskkällor.

 50. EvA - B Arbete utan spänning docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022003
  Dokument

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete utan spänning (lågspänning).

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete utan spänning (lågspänning).

 51. EvA - C Arbete med spänning docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022004
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete med spänning (lågspänning).

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete med spänning (lågspänning).

 52. EvA - D Arbete nära spänning docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022005
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete nära spänning (lågspänning).

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete nära spänning (lågspänning).

 53. EvA - E Arbete utan spänning HSP docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022006
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete utan spänning (högspänning).

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete utan spänning (högspänning).

 54. EvA - F Arbete med spänning HSP docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022007
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete med spänning (högspänning).

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete med spänning (högspänning).

 55. EvA - G Arbete nära spänning HSP docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022008
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete nära spänning (högspänning).

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete nära spänning (högspänning).

 56. EvA - Grovanalys docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022001
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Grovanalys av risknivå för olika arbetsmoment.

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Grovanalys av risknivå för olika arbetsmoment.

 57. EvA - H Underhållsarbeten docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022009
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Andra arbeten där det finns elektriska riskkällor, ex.vis underhållsarbeten.

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Andra arbeten där det finns elektriska riskkällor, ex.vis underhållsarbeten.

 58. EvA - Kompletterande riskbedömning och handlingsplan docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022010
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Kompletterande riskbedömning av elektriska riskkällor.

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Kompletterande riskbedömning av elektriska riskkällor.

 59. EvA - Rutin för Elsäkerhet vid arbete docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022000
  Dokument

  Rutin som beskriver hur vi på företaget tillämpar branschanviningen EvA - Elsäkerhet vid arbete.

  2021-10: Ny mall. Rutin som beskriver hur vi på företaget tillämpar branschanviningen EvA - Elsäkerhet vid arbete.

 60. Funktionskontroll VVS- och styrinstallation docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021970
  Dokument

  Mall för kontroll enligt YHB/13 i AMA VVS & Kyla.

  2019-09: Ny mall för kontroll enligt YHB/13 i AMA VVS & Kyla.

 61. Färdigställandekontroll - Brandlarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052248
 62. Färdigställandekontroll - CCTV docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052258

  2022-06: Uppdaterad till SSF 1060:3. Infört hänvisning till SS-EN 62676-7, Bilaga B.

 63. Färdigställandekontroll - Inbrottslarm docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052257
 64. Färdigställandekontroll - Passersystem docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052256
 65. Färdigställandekontroll - Utrymningslarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052249
 66. Förbindningsschema SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052202-A
 67. Förbindningsschema SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052202-C
 68. Förbindningsschema SS 455 12 36 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052202
 69. Förbindningstabell SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052204-A
 70. Förbindningstabell SS 455 12 30 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052204
 71. Förbättringar - Handlingsplan xlsx Plus

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 052320
 72. Fördelningslista SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052201-A
 73. Försäkran om utförd elinstallation docm Bas

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 051973
  Dokument

  Kan användas då elsäkerhetsintyg efterfrågas.

  2020-12: Uppdatering av punkt 1 och 4, nya punkter 5 och 6. Uppgift om innehavare tillagd.

 74. Gruppförteckning A4 instruktion jordfelsbrytare docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052575

  2018-01: Ny logotyp.

 75. Gruppförteckning A5L docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052574
 76. Gränsdragningslista Tele-data-säkerhet docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052234
 77. Injustering och kontroll av cirkulationsflöden docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021971
  Dokument

  Mall för kontroll enligt YHB/3 i AMA VVS & Kyla.

  2019-09: Ny mall för kontroll enligt YHB/3 i AMA VVS & Kyla.

 78. Intern riskanalys docm Plus

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052518
 79. Intressentanalys xlsx Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052526
  Dokument

  Få en helhetsbild över företagets intressenter och vilka av dessa som är relevanta. Hitta förbättringsmöjligheter.

  2020-05: Lagt till: Övergripande - Samtliga intressenter, Inhyrd arbetskraft, Kunder som vi hyr ut arbetskraft till. Kompletterat kommunikation med Arbetsmiljökommitté för förtroendevalda och skyddsombud, facket regionalt vid inhyrning/uthyrning, samt rapportering IN Q Certifiering allvarlig olycka/tillbud eller lagöverträdelse.

  2020-03: Rättat stavning.

  2020-02: Uppdaterat med IN Q och INSU.

 80. ISA checklista för spänningsskyddat arbetssätt docx Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 059006-B2
 81. ISA-blankett för antagande av ESA-installation ISA på företaget 059006 B4 docx Bas

  , Utgåva: Utgåva 1 , Artikelnr: 059006-B4
 82. Isolationsmätning Starkström docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052389
 83. Isolationsmätning Tele docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052390
 84. Kabellista SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052210-A
 85. Kanalisationslista SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052211-A
 86. Kemikalieförteckning xlsx Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052521
 87. Klausul för skattereduktion för installation av grön teknik docm Medlem Plus Bas Branschmedlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021986
  Dokument

  Kan användas vid installation av grön teknik (installation av solceller, laddstolpar eller lagring av egenproducerad elenergi).

  2020-12, ny mall: Kan användas vid installation av grön teknik (installation av solceller, laddstolpar eller lagring av egenproducerad elenergi).

 88. Kompetenskort docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 051961
  Dokument

  Används för att dokumentera medarbetares kompetens, erfarenhet och utbildning.

  2018-04: Kompletterat erfarenhetsbaserad kompetens med Elsäkerhetsledare och Kontroll efter färdigställande. Infört kompetens inom verksamhetstyper enligt Elsäkerhetsverkets definition.

 89. Kontroll av jordfelsbrytare docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021985
  Dokument

  Kontroll av jordfelsbrytares utlösningstider och utslösningsströmmar.

  2020-12, ny mall: Kontroll av jordfelsbrytares utlösningstider och utslösningsströmmar.

 90. Kontroll av Kyl- och VP-installation docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021972
  Dokument

  Mall för kontroll enligt YHB/12 i AMA VVS & Kyla.

  2019-09: Ny mall för kontroll enligt YHB/12 i AMA VVS & Kyla.

 91. Kontroll av mindre arbeten El docm Bas

  , Utgåva: 10 , Artikelnr: 051965
  Dokument

  Används för att dokumentera kontroller vid kompletteringsinstallationer på en befintlig och spänningssatt elanläggning.

  2020-12: Harmonisering till handboken kontroll före idrifttagning. Omformulering av flertalet kontrollpunkter.

  2019-05: Ny kontrollpunkt för specifika beställarkrav och uppdatering gruppförteckning. Ifyllnadsruta för uppmätt isolationsresistans. Justerad ordning av vissa kontrollpunkter.

 92. Kontroll av mindre arbeten VVS docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021965
  Dokument

  Används för att dokumentera kontroller vid kompletteringsinstallationer på en befintlig VVS-installation.

  2019-05: Ny mall. Används för att dokumentera kontroller vid kompletteringsinstallationer på en befintlig VVS-installation.

 93. Kontroll av mätutrustning xlsx Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052523
 94. Kontroll av skyddsjordning docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052388
 95. Kontroll efter färdigställande TN-C docm Bas

  , Utgåva: 10 , Artikelnr: 051963
  Dokument

  Används vid installation av gruppcentral. Anpassad till Handbok i kontroll före idrifttagning.

  2020-12: Harmonisering till handboken före idrifttagning. Omformulering av flertalet kontrollpunkter. Infogat rader för totalt 5 jordfelbrytare, samt kompletterat med utlösningstid.

 96. Kontroll efter färdigställande TN-S docm Bas

  , Utgåva: 10 , Artikelnr: 051964
  Dokument

  Används vid installation av gruppcentral. Anpassad till Handbok i kontroll före idrifttagning.

  2020-12: Harmonisering till handboken kontroll före idrifttagning. Omformulering av flertalet kontrollpunkter. Infogat rader för totalt 5 jordfelbrytare, samt kompletterat med utlösningstid.

 97. Kontroll Laddningsstation för elfordon docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021969
  Dokument

  Protokoll för att dokumentera kontroll vid installation av laddningsstationer för elfordon.

  2019-05: Ny mall. Protokoll för att dokumentera kontroll vid installation av laddningsstationer för elfordon.

 98. Kontroll Solceller docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 021968
  Dokument

  Protokoll för att dokumentera kontroll vid installation av solceller.

  2020-12: Harmonisering till handboken kontroll före idrifttagning. Omformulering av flertalet kontrollpunkter.

  2019-05: Ny mall. Protokoll för att dokumentera kontroll vid installation av solceller.

 99. Kontroll under montage docm Bas

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 051962
  Dokument

  Används för fortlöpande kontroll vid elinstallationsarbete.

  2020-12: Harmonisering till handboken kontroll före idrifttagning. Omformulering av flertalet kontrollpunkter.

  2019-12: Tagit bort dubblerad kotrollpunkt om "Avskalning av ledarisolering…" under Kopplingsutrustning.

 100. Kontroll- och provningsprotokoll - Tele-Data-Säkerhet docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052239
 101. Kontroll- och provningsprotokoll tele data säkerhet anvisning docx Bas

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052242

  2022-06: Kompletterat kamerabevakningssystem med funktionskontroll av bildinspelning, bildvisning och identifieringsnivå. Samt flertalet mindre justeringar.

 102. Kontrolljournal docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052241
 103. Kontrollprotokoll docm Bas

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052573
  Dokument

  Allmän mall att dokumentera kontroll och provning. Anpassas helt efter egna behov.

  2019-09: Fixat så funktionen så att det går att infoga rader i resultattabellen, samt mindre rättelser.

 104. Kontrolluppgifter Tilldelning docm Bas Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 051974
  Dokument

  Används för att tilldela montör kontrolluppgifter i ett uppdrag där fler än en montör deltar.

  2019-08: Anvisningar på sid 2: Flertalet förtydliganden och rättelser.

  2019-05: Mallen har anpassats till begreppet kontrolluppgift.

 105. Kravspecifikation för installation av fastighetsnät - Utförandespecifikation docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021988
  Dokument

  Kravspecifikationen syftar till att tydiliggöra beställarens krav och önskemål.

  2022-06: Ny mall, används för att tydiliggöra beställarens krav och önskemål.

 106. Leverantörsregister xlsx Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052520
  Dokument

  Få en helhetsbild över företagets leverantörer och gör en bedömning av dem. Förslag på bedömningskriterier för olika typer leverantörer.

 107. Medarbetarenkät – Företagskultur docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052501

  2018-01: Komplettering med ny fråga 8, Företagskultur.

 108. Medarbetarenkät – System och struktur docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052502
 109. Medarbetarguide docm Plus

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 052525
  Dokument

  Bättre arbetssätt får du genom att alla vet vad som gäller på företaget. Medarbetarguiden innehåller förslag på en företagspolicy, beskrivning av arbetsmiljöarbete, praktiska regler och rutiner som alla medarbetare bör känna till med utgångspunkt från tillämpliga kollektivavtal.

  Läs vägledningen till de olika avsnitten när du anpassar medarbetarguiden till din egen verksamhet.

  2021-12: Ny rubrik 5.5 Rutin för visselblåsning där företagets rutiner kring detta kan inarbetas. Läs även uppdaterad vägledning i avsnitt 5 gällande Visselblåsning.

  2021-10: Nytt avsnitt 7.13 Arbetsanpassning med anledning av kravet på skriftliga rutiner för detta enligt AFS 2020:5. Läs även uppdaterad vägledning i avsnitt 7 gällande Arbetsanpassning.

  2021-02: Policy 3.2.1 Arbetsmiljö och medarbetare har ändrats gällande omfattningen av likabehandling. 7.11 Kränkande särbehandling och diskriminering, ny rubrik och omformulerad text. 10.4 Policy för alkohol och droger omarbetad och uppdelad i två avsnitt. 13 Jämställdhet, ny rubrik och omformulerad text.

  2020-05: I avsnitt 3.2 rättelse; ändrat elsäkerhet till säkerhet. Ändrat styckenumrering för Etikpolicy (nu 3.2.4) och Kundpolicy (nu 3.2.6) och infört hänvisning till Alkohol- och drogpolicy (under 3.2.5) och Bilpolicy (under 3.2.7). I avsnitt 7.2 kompletterat med ett tredje stycke om möjligheten att avlägsna sig från mycket farliga arbetssituationer.

  2019-09: I avsnitt 3.2 uppdaterat innehåll i policy för arbetsmiljö och kvalitet. I avsnitt 7.11 språkliga rättningar och korrigerat hänvisning till 11.4. I avsnitt 11.1 ny punkt 6 om kravet på att ta fram plan för återgång i arbetet vid sjukfrånvaro längre än 60 dagar. Läs även uppdaterad info i vägledningen till avsnitt 11. I avsnitt 18 ändrat till medlemskap i Installatörsföretagen.

 110. Medarbetarträff docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052528
  Dokument

  Dagordning för medarbetarträffar (arbetsplatsträffar APT, personalinformation).

  2020-05: Punkt 4 kompletterat med risker. Punkt 15 kompletterat med information från revisioner och förbättringsdagar.

 111. Miljöanalys xlsx Plus

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 052318
  Dokument

  Gör en miljlöanlys för att hitta företagets viktiga miljöfrågor (betydande miljöaspekter).

 112. Monteringsritning SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052200-A
 113. Monteringsritning SS 455 12 33 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052200
 114. Mål- och strategitimma docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052517
 115. Mätning av jordtagsresistans docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052387
 116. Panelkort 2x24-rader SS 455 12 34 docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052208
 117. Panelkort 2x32-rader SS 455 12 34 docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052209
 118. Panelkort SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052208-A
 119. Plintkort 10-par SS 455 12 35 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052203
 120. Plintkort 100-par SS 455 12 35 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052207
 121. Plintkort SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052203-A
 122. Plintkort SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052207-A
 123. Projektmätning docm Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052508
 124. Projektplan KMA allmän docm Plus

  , Utgåva: 12 , Artikelnr: 052301
  Dokument

  Allmän mall som kan användas då det finns behov av en kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan.

  2021-05: Bugfix.

  2021-03: Infört länkar till andra IN Dokumentmallar, samt mindre justeringar.

  2020-05: Under "Organisation/resurser" kompletterat med hänvisning till ackordssedel 070140 för VVS. Under "Förbättringar" kompletterat med inhyrd personal vid avslutningsmöte. Bilaga 6 om överenskommelse om ersättningar ingår nu bara för el, eftersom den relaterar till Installationsavtalet.

  2019-11: Ansvaret att introducera ny personal i projektet har överförts till projektledare (tidigare ledande montör).

  2019-06: Namnbyte från "Kvalitets- och miljöplan". Möjligt att välja teknikområde och omfattning arbetsmiljö. Infört signaturer vid personallista.

 125. Projektplan KMA enkel docm Plus

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 052529
  Dokument

  En enklare mall som kan användas då det finns behov av en kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan.

  2021-03: Infört länkar till andra IN Dokumentmallar, samt mindre justeringar.

  2021-02: Uppdaterat till ISO 45001 (gäller arbetsmiljöcertifiering).

  2020-05: Under "Förbättringar", kompletterat med inhyrd personal vid avslutningsmöte.

  2019-06: Namnbyte från "KMA-plan". Möjligt att välja teknikområde och omfattning arbetsmiljö. Kompletterat med projektering. Infört signaturer vid personallista.

 126. Projektpärm innehåll docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052333
 127. Register över utrustning xlsx Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052522
 128. Reklamationsblankett för ALEM 09 docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051203
  Dokument

  När ett fel uppstår i en vara bör denna reklamationsblankett användas för att reklamera felet i varan till säljaren.

 129. Riskanalys docm Plus

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 052319

  2021-06: Rättat formel för beräkning av risktal på nya (infogade) tabellrader.

 130. Riskanalys - Inför projektering av säkerhetssystem docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052233
 131. Riskbedömning och handlingsplan docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 052311
  Dokument

  Används för att bedöma arbetsmiljörisker och göra handlingsplan för att vidta åtgärder.

  2019-05: Ändrade benämningar på typer av risker som väljs när mallen öppnas. Komplettering av vanliga risker i branschen.

 132. Ritnings- och dokumentförteckning docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052205
 133. Rollbeskrivning docm Bas

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052506
  Dokument

  Mallen hjälper dig att ta fram anpassade rollbeskrivningar för din verksamhet. Du kan välja mellan flertalet olika arbetsuppgifter inom flera områden. Se exempel i anvisning till rollbeskrivning.

  2022-06: Rättelse text kopplat kryssruta för elsäkerhetledare respektive montör med kontrolluppgift.

  2022-05: Ny flik för "Elsäkerhetsledare", samt hänvisning till detta avsnitt för montör som är elsäkerhetsledare för egna arbeten.

  2020-05: Ny flik "Bekräftelse" om man vill att mottagaren ska signera. Under "Leda projekt" lagt in "Avvikelse och ÄTA-hantering" som saknades i föregående utgåva.

  2019-07: Specifika arbetsuppgifter inom elområdet har separerats för att göra mallen tillämpbar inom VVS och Tele-data-säkerhet. Flera språkliga justeringar har gjorts för ökad tydlighet.

 134. Rollbeskrivning anvisning xlsx Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 021984
  Dokument

  Exempel på uppgiftsfördelning till olika roller.

  2022-06: Nytt filformat. Ny uppställning med exempel på fördelning av arbetsuppgifter. Ny roll elsäkerhetsledare för arbetslag.

 135. ROT-klausul docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052263
  Dokument

  Kan användas vid arbeten åt konsument, då det är möjligt att ansöka om ROT-avdrag.

  2020-12: Komplettering och omformulering av klausultexten.

  2018-06-01: ROT-klausul vid arbeten åt konsument. Ändrad ledtext till org.nr. för företag. Autoifyllnad av namn org.nr.

 136. Rutinbeskrivning docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052317
 137. Sammanställning av ohälsa, olyckor och tillbud docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052315
 138. Sammanställning medarbetarenkäter xlsx Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052500

  2018-01: Komplettering med ny fråga 8.

 139. Sammanställning projektmätningar xlsx Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052507
 140. Service- och underhållsavtal docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051026
  Dokument

  Avtalsmall innehållande textdelar avseende anläggningstyper, omfattning, reservdelar och ersättning.

 141. Snabbanalys ISO 9000 docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052514
 142. Specifikation yttre krav säkerhetssystem docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052232
  Dokument

  Används för att specificera de yttre krav som gäller för säkerhetssystem som kameraövervakning, inbrottslarm, överfallslarm, passerkontrollsystem, brandlarm och utrymningslarm.

  2021-04: Hänvisning till AFS 2009:2 har ersatts av AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning, samt hänvisning till kameralagen har ersatts av hänvining till kamerabevakningslagen 2018:1200.

 143. Strategisk kompetensanalys docm Plus

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052515
  Dokument

  Används för att analysera kompetensnivån ur översiktligt strategisk perspektiv.

  2019-07: Kompletterat med kompetenser inom VVS. Mer övergripande indelning inom el.

 144. Strömförsörjningsberäkning Brandlarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052235
 145. Strömförsörjningsberäkning Inbrottslarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052236
 146. Stycklista klass A SS 455 12 01  docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052214-A
 147. Stycklista klass B SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052214-B
 148. Ställförteckning SS 455 12 32 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052201
 149. Tillstånd för användning av lyftanordningar docm Medlem Branschmedlem Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052546
  Dokument

  Arbetsgivaren - eller den som råder över arbetsstället - ska ge skriftligt tillstånd till medarbetare (eller inhyrd personal) för att de ska få använda lyftanordningar.

 150. Tryck- och täthetskontroll docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021973
  Dokument

  Mall för kontroll enligt YHB/2 i AMA VVS & Kyla.

  2019-09: Ny mall för kontroll enligt YHB/2 i AMA VVS & Kyla.

 151. Upptäckta fel och brister i anläggningar docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051995
 152. Utbildning och avlämningsprotokoll docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052237
 153. Utbildningsplan xlsx Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052513
 154. Utförandespecifikation Brandlarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052243

  2018-01: Uppdaterad i enlighet med SBF 110:8. Rättelse formatering.

 155. Utförandespecifikation CCTV docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052247

  2022-06: Uppdaterad till SSF 1060:3. Bytt plats på avsnitt 1 och 2. Utökat avsnitt 1 med behovs-/riskanalys.

 156. Utförandespecifikation Inbrottslarm docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052246
 157. Utförandespecifikation Passersystem docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052245
 158. Utförandespecifikation Utrymningslarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052244
 159. Utredning olycka och tillbud docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 056050
 160. Utvecklingssamtal docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052511
 161. Utvecklingssamtal Montör docm Plus

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052510
 162. Överlämnade av kunddokumentation docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052238
Du är på sidan 1 av 1

IN Dokumentmallar Medlem

 • Anställning
 • Arbetsmiljö
 • Miljö

Kräver medlemskap i Installatörsföretagen

Visa medlemsmallarna

Ingår i medlemskapet

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Bas

 • Elinstallation
 • Säkerhet/larm
 • Data/Tele

Visa Bas-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

1780 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Plus

 • Dokumentmallar Bas
 • Verksamhetssystem
 • Medarbetarguide

Visa Plus-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

3980 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp