Hoppa till innehåll

Kvalitetssäkrad kompetensförsörjning

Elkraft, Visa alla

Inom elkraftbranschen finns det i dag ett stort behov av att anställa nya medarbetare som dessvärre inte finns tillgängliga.

Sveriges Elkraftentreprenörer arbetar för att

  • Skapa probleminsikt hos politiker och övriga beslutsfattare
  • Öka jämställdhet och mångfald i branschen
  • Högskolebehörighet skall gälla för alla gymnasieprogram
  • Det skall finnas ökade möjligheter till yrkesväxling
  • Skapa >100 nya gymnasiala utbildningsplatser till Elkraftmontör
  • Skapa >100 nya utbildningsplatser till Elkraftmontör inom yrkesvux och företagslärling
  • Permanenta och utöka YH utbildningarna till Elkraftmontör och Elkraftingenjör
  • Utveckla nya former för att bli yrkeslärare.