Hoppa till innehåll

Sveriges Elkraftentreprenörer

Elkraft, Visa alla

Sveriges Elkraftentreprenörer är en branschorganisation för elkraftentreprenörer som bedrivs i samverkan med Installatörsföretagen. Organisationen består av tio stycken företag med cirka 4 000 anställda.

Företagen i Sveriges Elkraftentreprenörer verkar inom Sveriges mest kritiska infrastruktur, elnät och elproduktion. För att nå Sveriges klimatmål, 100% förnybar elproduktion 2040 och 50% effektivare energianvändning 2030, behövs omfattande investeringar i elnät och elproduktion. Företagen i Sveriges Elkraftentreprenörer är en viktig resurs för att det ska lyckas.

Branscharbetet bedrivs för närvarande inom tre huvudområden:

  • Arbetsmiljö/Säkerhet
  • Kvalitetssäkrad kompetensförsörjning
  • Goda näringsvillkor och branschutveckling

Organisationen har som ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen i deras egenskap av entreprenörer inom elkraftområdet.

Organisationen är främst inriktad på att

  • vara ett samlande forum för allmängiltiga branschfrågor
  • arbeta för goda näringsvillkor och branschens utveckling
  • verka för sunda och ändamålsenliga affärsprinciper inom branschen
  • samarbeta med myndigheter och näringslivets organisationer inom energibranschen i Sverige och Norden
  • arbeta för att säkerställa relevant utbildning och kompetensutveckling för branschen
  • skapa intresse för branschen för att säkra rekryteringsbehov
  • vara opinionsbildare och remissinstans i branschgemensamma frågor.