Hoppa till innehåll

Seminarier och utbildning för regionala föreningar

Regionala föreningar, Visa alla

Som medlem i Installatörsföretagen har du möjlighet att medverka på seminarier, kurser och informationer. Du kan även påverka vad som du anser saknas från Installatörsföretagen.

Här hittar du vad som finns att tillgå i dag, arbetet med att utveckla och utöka utbudet sker fortlöpande. Håll dig uppdaterad genom att ofta besöka denna sida.

Om du är intresserad av någon kurs/seminarium, har förslag på nya ämnen, eller vill veta mer kan du kontakta din lokala företagsrådgivare.

 • Entreprenadjuridik

  Seminarier, cirka två timmar långa

  1. Introduktion entreprenadjuridik

  Entreprenadjuridikens grunder. Du får lära dig hur systemet är uppbyggt och varför. Vi förklarar vanliga begrepp som totalentreprenad, utförandeentreprenad och generalentreprenad.

  Målgrupp: Alla som inte kan entreprenadjuridik men som har nytta av att kunna grunderna eller bara är nyfikna. Till exempel "spindlar", nya i branschen, sådana som inte jobbar i projekten men ändå har kontakt med branschen (till exempel jobbar inom HR eller kommunikation)

  2. Vad ingår i kontraktsarbetena?

  Ett matnyttigt seminarium med fokus på de viktiga reglerna om entreprenadens omfattning och hantering av ÄTA och hinder i AB 04 / ABT 06. Till exempel:

  • Vad ingår i kontraktsarbetena och vad är ÄTA?
  • Stämmer det att ”allt ingår” i en totalentreprenad?
  • När behöver du anmäla hinder?

  Genomgången varvas med praktiska exempel.

  3. Avsteg från AB 04/ABT 06

  Beställare väljer ofta att göra avsteg från AB 04/ABT 06. Här gör vi en praktisk genomgång av vanliga avsteg från AB 04/ABT 06. Vi går igenom risker de kan innebära för dig och ger tips om hur du kan hantera dem. Vi utgår från verkliga exempel på avsteg.

  (Ingår även i Installatörsföretagens kunskapsdagar, ev avrop därefter)

  4. Viktiga frågor när du har privatperson som kund

  Viktiga saker du behöver tänka på när du jobbar med privatperson som kund. Till exempel:

  • Vad du bör tänka på när du ingår avtalet med kunden?
  • Vilket ansvar har du om kunden köper materialet själv?
  • Hur fungerar det med garantiansvar?
  • Vad gäller om du inte ingår något avtal med kunden?

  Genomgången blandas med praktiska case.

  5. Så gör du när kunden inte betalar

  Om kunden inte betalar fakturan så är det ett stort bekymmer. Vi går steg för steg igenom juridisk hantering av obetalda fakturor och ger värdefulla tips. Till exempel:

  • Vilken ränta har du rätt till vid försenade betalningar?
  • När kan kravet skickas till kronofogden?

  Genomgången varvas med praktiska case.

  6. Rättsfall och andra nyheter

  Aktuella domar och andra nyheter som har betydelse för dig som entreprenör, till exempel:

  • Dom från Högsta Domstolen som klarlägger ett omfattande felansvar för installatören.
  • Hovrättsdom som belyser frågor om entreprenörens rätt till ersättning vid löpande räkning.
  • Hur den nya lagen om entreprenörsansvar påverkar affären och entreprenadavtalet.

  Domar och nyheter illustreras med praktiska exempel.

  7. Vad är kunden skyldig att betala?

  Ett seminarium med fokus på tvistefrågor om pris. Seminariet är baserat på de vanligaste frågorna som Installatörsföretagens entreprenadjurister får inom området och behandlar både vad som gäller i konsumententreprenader och kommersiella entreprenader.

  Exempelvis: Kunden betalar inte med hänvisning till att det gått åt för många timmar – vad gäller då? Vad innebär ett budgetpris? Vad har entreprenören rätt att fakturera om inget har avtalats om priset? Kan kunden jämka ett fast pris med motiveringen att det är för dyrt?

  8. Hur hanterar du störningar i projektet?

  Hur ska du gå till väga när olika typer av störningar leder till effektivitetsförluster och ökade kostnader i ett projekt? För många entreprenörer är detta ett stort problem, eftersom störningar ofta är svåra att hantera på rätt sätt och mängden arbetstimmar lätt drar iväg utan att man vet varför.

  I detta seminarium fokuserar vi på hur du ska avisera och dokumentera störningar i kommersiella entreprenader (AB 04 och ABT 06). Dessutom pratar vi om olika modeller för att beräkna kostnaderna för störningarna.

 • IN ledningssystem

  Introduktionsdag för nyfikna, en dag

  • Medarbetarguiden, ett steg i rätt riktning, 20 minuter.
  • IN-Q i tre steg, 30 minuter.

  Läs mer om IN Ledningssystem

 • Arbetsmiljö
  • ALNA avtalet, egna informationsträffar om avtalet och vad de skulle kunna hjälpa till med
  • ALNA:s webbplats
 • TELE/Larm/Säkerhet

  Framtidsspaningen Dubbelt Upp

  Seminariet utformas utifrån vår rapport. Du hittar rapporten här:

  Effekter av rapporten "dubbelt upp"

  Dokumentmallar för säkerhetsprojekt

 • Energi och miljö
  • Energibyggare – gratis webbutbildning men möjlighet att utbilda sig handledare. Läs mer på Energibyggares webbplats.
  • Energismart installatör – gratis webbutbildning.
 • Lönsamt företagande

  1. Omvärldsanalys, två timmar

  • Målgrupp: Företagsledare
  • En trendspaning för installationsbranschen.
  • Exempelvis:
   • Inspirera och visa dig riktningen för branschens utveckling.
   • Visa på de växande affärsmöjligheter belyser de utmaningar som vi tror gynnar både utveckling av dina medarbetare och av ditt företagande i stort.

  2. Engagerade medarbetare, två timmar

  • Målgrupp: Företagsledare och personalansvariga
  • Hur stärker en medarbetarguide och stanna-kvar-försäkring ditt företagande?
  • Exempelvis:
   • Personalhandbok
   • Skapa ordning & reda
   • Försäkra er om att behålla personal ni utbildat och satsat på.
   • Knyt nyckelpersoner till företaget genom stegvis ökade incitament att stanna kvar.

  3. Resultatstyrning, två timmar

  • Målgrupp: Framförallt ekonomer/företagsledare
  • Fördjupning i företagsekonomi och budget till bokslut
  • Exempelvis:
   • Budget
   • Omkostnadsberäkningar
   • Nyckeltal
   • Kalkylinstruktioner
   • Cash flow
   • Analys av bokslut

  4. Produktionsstyrning, två timmar

  • Målgrupp: Framförallt projektledare och företagsledare
  • Fördjupning i projektstyrning/projektplanering och projektledning till ÄTA hantering
  • Exempelvis:
   • Projektekonomi
   • Produktionskalkyl
   • Inköp
   • Projektuppföljning
   • Äta-hantering
 • Elsäkerhet
  • Säker El – Information om vikten av att ha ett egenkontrollprogram och att Säker El är den för närvarande bästa lösningen
  • Installation av solceller – Regelverk och installationsteknik
  • Installation av laddningsstationer – Regelverk och installationsteknik
  • Jordfelsbrytare typ A och DC-strömmar – Kan din grannes jordfelsbrytare sluta fungera om du köper en elbil?
 • Utbildningar på INSU

  Från Installatörsföretagens utbildningsbolag INSU kan ni få hjälp med att lyfta upp utbildnings- och fortbildningsfrågor på agendan i er region. Jens Back INSUs vd kommer, tillsammans med utvald sakkunnig, till era regionträffar för att diskutera ämnen som ni väljer.

  Till exempel:

  • Hur kan man arbeta med systematisk kompetensförsörjning i branscher där det råder brist på arbetskraft.
  • Tips på smart samordning av utbildning i din region.
  • Tillsammans åstadkommer vi mer - Samverkan i din region för att skapa möjligheter till längre utbildningar.
  • Samarbete för att säkerställa att de utbildning som efterfrågas genomförs i din region.

  Läs mer om INSU:s kursutbud på deras webbplats.

 • Information från externa parter

  Säker vatten

  • Nya branschregler 20–21, cirka två timmar.
  • Legionella, cirka en timme (även över länk om så önskas).
  • Byggtekniska förutsättningar.

  Läs mer om Säker vatten på deras webbplats

  Det finns samarbetsavtal mellan Installatörsföretagen och Säker vatten, ta kontakt med Anders Gustin.

  Galaxen bygg

  Information om vad Galaxen Bygg kan hjälpa alla företag med, förutom hitta en ny anställning.

 • Jämställdhet – affärskritsikt att vara normkritisk

  Tidsåtgång 90 minuter

  Framtidens främsta chefsutmaning kommer vara att attrahera och motivera nya generationer arbetstagare. För att säkerställa kompetensförsörjningen i företag behöver arbetsgivare arbeta aktivt med attraktionskraft i arbetsgivarvarumärket. Vinnarna kommer att attrahera talangerna och se belöningen genom ökad konkurrenskraft i företaget. Krasst handlar jämställdhet om företagsekonomi. Under seminariet kommer vi att gå från att definiera begreppet jämställdhet i några korta punkter till att ta på oss normkritiska glasögon och göra en företagsekonomisk analys. Vi kommer också att gå igenom vilka krav Diskrimineringslagen ställer på arbetsgivare och ni kommer att få med er enkla och konkreta verktyg för att kunna arbeta vidare på hemmaplan.

Filmer yrkesroller
 • Spela video

  Larm-, säkerhets- och teleteknikern Jonas

 • Spela video

  Industrirörmontören Maria

 • Spela video

  VVS-montören Martin

 • Spela video

  Sprinklermontören Rasmus

 • Spela video

  Automationselektrikern Shkar

 • Spela video

  Distributionselektrikern Ida

 • Spela video

  Isoleringsplåtslagaren Joel

 • Spela video

  Elektrikern Emmy