Hoppa till innehåll

Vill du engagera dig?

Om Installatörsföretagen

Som medlem i Installatörsföretagen är det lätt att göra sin röst hörd. Förutom att vara aktiv i din regionala förening kan du vara med i våra utskott.

Våra utskott är till för att fånga upp och tillgodose medlemmarnas intressen inom de olika områden som våra utskott har. Installatörsföretagen och medlemmarna som sitter i utskotten ska tillsammans:

 • Bevaka utveckling
 • Agera som remissinstans
 • Prioritera vilka frågor som medlemmarna vill Installatörsföretagen ska driva vidare

Inom Installatörsföretagen finns idag följande utskott i bokstavsordning:

Elsäkerhet

Elsäkerhetsutskottet är ett av de äldsta utskotten inom IN. Här samlas representanter från både stora koncerner och små elfirmor för att diskutera aktuella frågor och ämnen inom elsäkerhet och installationsteknik. Remissvar, utkast till handböcker och nya tjänster från IN går alltid genom elsäkerhetsutskottet innan de lämnas in. Vi är alltid först med det senaste inom elsäkerhet. Genom att vara med i elsäkerhetsutskottet bidrar du till bättre elinstallationer och sundare medlemsföretag.

Ansvarig hos Installatörsföretagen: Fredrik Byström, Sjödin, Expert installationsteknik - Elsäkerhet

 • Medlemsrepresentanter
  • Mikael Vestlund, Midroc
  • Jan Samuelsson, Emil Lundgren
  • Kenneth Gustafsson, Caverion
  • Lasse Olsson, ELpe 3000
  • Håkan Svanström, Svanströms El & VVS
  • Roger Jönsson, Jemtel
  • Henrik Blomstedt, INSU

Energi

Syftet med energiutskottet är att förankra de frågor som Installatörsföretagen driver inom energi- och klimatpolitik. Målet är att skapa en starkare position genom att bidra med relevanta förbättringsförslag. Medlemmarna bidrar genom att lyfta eventuella negativa konsekvenser för branschen av med befintliga och kommande regelverk. Installatörsföretagen vill även fånga upp utvecklingsbehov och trender inom kompetens och marknad.

Ansvarig hos Installatörsföretagen: Helen Aristondo Magnusson, Expert Installationsteknik - Energi och hållbarhet

 • Medlemsrepresentanter
  • Tommy Dahlström, Beloel i Borlänge AB
  • Daniel Espenkrona, Bravida Sverige AB
  • Linnea Hedlund, IVAB Infjärdens Värme AB
  • Johan Holmqvist, Assemblin
  • Maria Hyborn, Gunnar Karlsen Sverige AB
  • Göran Johnsson, Rörgruppen, Instalco
  • Annette Larsson, Emil Lundgren AB
  • Gustav Lundberg, e3k Installation AB
  • Magnus Magnå, Kungälvs Rörläggeri AB
  • Peter Möllerberg, Climat 80 AB
  • Håkan Olsson, Caverion Sverige AB
  • Nicklas Persson, Vestkyl AB
  • Andre Ruuth, Umia Säkerhet AB
  • Rikard Sjöqvist, Midroc
  • Martin Wiking, Wani Energi AB
  • Mats Ählberg, Sveriges Elkraftentreprenörer

Entreprenadjuridik

Syftet med utskottet för entreprenadjuridik är att ha en dialog med våra medlemsföretag om hur Installatörsföretagen på bästa sätt ska arbeta för medlemsföretagen inom området. Utskottet fokuserar nu på den pågående revideringen av standardavtalen AB 04 och ABT 06. Utskottet är referensgrupp för revideringen och kommer löpande med synpunkter.

Ansvarig hos Installatörsföretagen: Lovisa Elmgren, chefjurist

 • Medlemsrepresentanter
  • Tomas Koepke, Luminus Koepke
  • Johan Holmqvist, Assemblin
  • Ingemar Essebro, Rörcompaniet
  • Christer Antbto, Antbro Konsult
  • Hans Engvall, Semcab
  • Göran Johansson, Assemblin

Kompetensförsörjning

En fungerande kompetensförsörjning är avgörande för en konkurrenskraftig bransch. Vi behöver även få in nya kompetenser för att anpassa verksamheten till att leverera den klimatomställning som vårt samhälle är i behov av.

Hur ser vi till att utbildningssystemet levererar den kompetens som behövs? Hur kan vi bli bättre på att locka till oss en bredare målgrupp, som killar och tjejer, händiga och datornördar, gymnasister och ingenjörer söker sig till? Detta är frågor för kompetensförsörjningsutskottet.

Ansvarig hos Installatörsföretagen: Amanda Rafter Ekenman, chef kompetensförsörjning

 • Medlemsrepresentanter
  • Anders Kullberg, Larm Tele
  • Andreas Lavrell, Nytorps Rör
  • Elisabeth Laukkanen, PML VVS Svets
  • Emma Elheim, Hallabro Elektriska
  • Fredrik Jonsén, Assemblin Göteborg
  • Frida Ellingsen, Elajo
  • Hillevi Skötte, Ventab
  • Jonas Gulliksson, Gulliksson el
  • Jonas Kroglund, Termorör
  • Peter Bengtsson, Motala Ströms Installations AB
  • Petra Mångelin, Midroc
  • Simon Jörgensson, Johnson El Åre
  • Stina Henriksson, Provektor
  • Theresa Östman, GF 100

Solenergi

Ansvarig för utskottet är Cecilia Axelsson.

 • Medlemsrepresentanter
  • Jonny Petré, Bravida Sverige AB Solkraft EMK AB
  • Kenneth Johansson, Provektor AB
  • Johan Nilsson, JN Solar
  • Andreas Dunder, UMIA
  • Björn Martinsson, Hallabro EL
  • Linnea Johansson, Sol kompaniet

Sprinkler

Sprinklerutskottet består av medlemmar inom Installatörsföretagen som är certifierade inom sprinklerområdet. I utskottet arbetar vi med frågor inom fyra områden: Avtal, Utbildning/Kompetens, Regler och Marknad. Vi har bland annat genom utskottet tagit fram ett utbildningsmaterial för gymnasieutbildningen. I utskottet sitter en representant som även ingår i sprinklersektorns certifieringsnämnd och en som ingår i SIS TK 360.

Ansvarig hos Installatörsföretagen: Hans Söderström, Expert Installationsteknik - VVS

 • Medlemsrepresentanter
  • Anders Westerberg, Infjärden Värme
  • André Ruuth, Umia Sprinkler
  • Carl Tullstedt, Bravida
  • Conny Nabrink, Installationsbolaget Sprinkler Gbg AB
  • Johan Fors, Caverion
  • Christer Forsman Caverion
  • Fredrik Torstensson, Bravida
  • Jim Nilsson, Ce Sprinkler.se
  • Joakim Isaksson, GE-sprinkler.se
  • Johan Carlsson, Mälar Sprinkler
  • Kenneth Askeblad, Maxcon
  • Leif Glans, Sydsprinkler
  • Marie Engström, Mxtwo
  • Mats Asterbom, A-sprinkler
  • Mikael Eriksson, Assemblin
  • Nils Dahlin, Sprincom
  • Per Herrlin, Sandbäckens Sprinkler
  • Peter Bühler, BSTAB
  • Peter Werner, Sandbäckens Sprinkler
  • Pierre Mårtensson, Powerheat Sprinkler (BSTAB)
  • Sigge Forsblom, Mälar Sprinkler
  • Thomas Andersson, GE-sprinkler
  • Tobias Borg , Ce Sprinkler

Tele

Utskottet representerar medlemmar som är verksamma inom informations-, kommunikations- och säkerhetsteknik. Syftet med utskottet är att utveckla framgångsrikt företagande inom dessa områden. Det gör man genom att bland annat bevaka marknads- och teknikutvecklingen, agera remissinstans, påverka och driva viktiga frågor samt informera medlemmar om arbetet genom befintliga och nya informationskanaler.

Ansvarig hos Installatörsföretagen: Joakim Carlsson, Expert Installationsteknik - Tele

 • Medlemsrepresentanter
  • Isak Östman Torpheimer, Linköping
  • Fredrik Sjöberg, Brand & Säkerhet, Helsingborg
  • Peter Jönsson, APQ
  • Åke Forsberg, Bravida
  • John Engelstam, Telehantering
  • Ulf Svahn, Vestkyl AB
  • P-O Pettersson, J & P Elmontage, Visby
  • Lars Öberg, INSU

Ventilation

Ventilationsutskottet är under utformning och grundar sig i ett samarbete med Plåt- och Ventföretagen. Syftet är att skapa en plattform där vi tillsammans driver utveckling framåt för företag verksamma inom ventilation.

Målet är att skapa ökad nytta för dig som medlem samt medverka till att få lönsamma medlemsföretag på en attraktiv arbetsmarknad. Detta vill vi nå genom tre fokusområden som är kompetensförsörjning, marknad och utveckling samt branschstatus och kvalitet.

Ansvarig hos Installatörsföretagen: Erik Karlsson, företagsrådgivare

 • Medlemsrepresentanter
  • Fredrik Löfgren, Bravida
  • Hillevi Skötte, Ventab
  • Johan Larsson, Instalco
  • John Brodin, Caverion
  • Peter Crozzoli, GK
  • Thommy Lundmark, Bravida
  • Ulf Berquist, Ventpartner

VS

I VS-utskottet lägger vi allt fokus på rör-relaterade frågor. Aktuella, och återkommande, ämnen är teknikutveckling och utbildning/kompetensbehov. Utskottet arbetar i nära samverkan med SäkerVatten som representeras av Thomas Helmerson.

Ansvarig hos Installatörsföretagen: Hans Söderström, Expert Installationsteknik - VVS

 • Medlemsrepresentanter
  • Jerker Remison, Holmströms Rör
  • Mattias Persson, Radiator
  • Johan Gustafsson, Aquadus VVS
  • Rickard Söderlund, IVAB
  • Jonas Bärlund, Litslena Rör
  • Björn Ryttar, LGI VVS Borlänge
  • Stefan Landgren, GK Rör
  • Sofia Lundborg, VVS Tjänster (Sandbäckens)
  • Anders Gunnarsson, AB Oscar Hanson VVS
  • Mathias Asplund, Rörmokaren i Kolmården
  • Stefan Esbjörnsson, Rörömokaren i Svenstavik
  • Per-Olof Nilsson, Bravida VS - Stockholm
  • Jonas Andersson, Brion VS AB
  • Johan Holmqvist, Assemblin VS
  • Kristian Alfredsson, Rörläggaren
  • Rickard Morin, AB Tingstad Rörinstallationer

Alltid nära

Vi bjuder in representanterna till möte ungefär fyra gånger om året där du själv väljer om du vill delta på plats eller digitalt.

Du är alltid välkommen att kontakta den som är ansvarig för varje utskott om du vill veta mer. Eller om du saknar ett utskott, kontakta Anders Gustin, chef branschavdelningen.