Hoppa till innehåll

Strategi och vision

Branschen står inför viktiga förändringar som en följd av ökad digitalisering, branschglidning och utveckling av nya teknikområden. Förmågan och viljan till förnyelse är kännetecknande för hela vår historia, och våra medlemmars kompetens är fortsatt central i samhällsutvecklingen, idag mer är någonsin.

Vi verkar inom en bransch där kompetens, kvalitet och utveckling är viktiga ledord. Vår uppgift är att fortsätta verka för en energieffektiv och modern teknik. Vi ska ligga i framkant för att fortsätta företräda medlemmarnas intressen och ständigt utveckla förutsättningarna för framgångsrikt företagande i installationsbranschen.

Branschens vision

Vi underlättar människors liv genom intelligent och säker teknik.

Vårt uppdrag

Vi stärker medlemsföretagens förutsättningar för framgångsrikt företagande och utvecklar branschen för tekniska installationer.

Vår mission

”Vi finns i din vardag och jobbar för din framtid”.

Vår värdegrund

Vi stärks genom att vi lever vår värdegrund – engagemang, kunskap och utveckling – i våra roller som chef och medarbetare.

Vision

Installatörsföretagens vision är en attraktiv, stark och kompetent installationsbransch och vi tar ett aktivt samhällsansvar.