Hoppa till innehåll

SME-beredningen

Om Installatörsföretagen

Inom Föreningen Installatörsföretagen finns det en småföretagarberedning samt en storföretagarberedning.

Beredningarnas uppgift är att behandla frågor av gemensamt intresse för ägarledda företag, respektive de största företagen inom föreningen och att i sådana frågor lägga fram förslag till styrelsen och fungera som rådgivande organ för styrelsen och ledningen. Varje regional förening utser en ledamot i småföretagarberedningen. Respektive beredning utser en ordförande internt.