Hoppa till innehåll

Vill du utveckla elteknikbranschen?

Elteknikbranschens utveckling, Visa alla

Har du en idé som kan rusta elteknikbranschen bättre för framtiden? Eller ett projekt på gång som skulle kunna gynna hela elteknikbranschen? Då kan du söka bidrag hos ETU Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB.

ETU är till för företag och organisationer som verkar i, eller för, elteknikbranschen inom områdena:

 • utbildning,
 • utveckling,
 • rådgivning,
 • design,
 • konstruktion,
 • installation,
 • programmering,
 • energioptimering,
 • driftsättning, service, drift och underhåll.

Här kan du söka bidrag om du har en idé eller projekt som utvecklar elteknikbranschen till det bättre. I första hand ser vi gärna att företag ansöker, men även utbildningsorgan och intresseorganisationer är välkomna.

För att ansöka krävs

Projektledare och firmatecknare behöver uppfylla följande:

 • Projektledare

  Projektledaren ser till att projektbeskrivning i form av projektplan finns samt att ansökningshandlingen godkänns av firmatecknaren. Sedan svarar projektledaren för att projektet genomförs enligt den beviljade ansökan. Projektledaren ansvarar för tidplaner, referensgruppsmöten samt gör en slutrapportering vid projektets slut.

 • Sökande företagets firmatecknare

  Det sökande företagets firmatecknare undertecknar ansökningshandlingen innan den lämnas in till ETU, Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB och bekräftar därmed att projektet är utformat enligt företagets intentioner. Det är viktigt att ETU kan säkerställa att projektet är väl förankrat i det sökande medlemsföretagets eller organisationens verksamhet. Om ansökan är från ett medlemsföretag till Installatörsföretagen är det också viktigt att medlemsföretaget aktivt deltar i styrgruppen och referensgruppen när projektet väl har blivit beviljat.

Så här gör du

För att få söka bidrag behöver du skicka in en ansökningshandling och en projektplan.

 • 1. Formulera din projektidé

  Jobbar du på ett företag och i en organisation som verkar för elteknikbranschen inom områdena utbildning, utveckling, rådgivning, design, konstruktion, installation, programmering, energioptimering, driftsättning, service samt drift och underhåll? Har du eller ditt företag förslag på ett utvecklingsprojekt som leder till:

  • attraktivare bransch,
  • stabilare kompetensförsörjning,
  • produktivitetsutveckling,
  • långsiktigt hållbar tillväxt inom elteknikbranschen,
  • gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling,
  • mer välfungerande organisation, goda arbetsformer samt gott ledarskap i branschföretagen?

  Om du kan svara ja till någon av ovanstående då är du välkommen att ansöka om bidrag. Du ökar dina chanser att få bidrag om du kan berätta för oss hur flera företag eller helst hela branschen kan ha nytta av just din idé.

  Ta gärna kontakt med Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB:s handläggare om du behöver ytterligare information.

 • 2. Ladda ner och fyll i ansökningshandlingen

  Klicka och öppna ansökningshandlingen. Fyll i ansökan på din dator och skriv sedan ut den för signering av både projektledare och företagets firmatecknare. Du skickar sedan in den tillsammans med din projektplan.

 • 3. Skapa en projektplan

  För att ditt projekt ska kunna få bidrag från Elteknikbranschens utveckling AB krävs att du skriver en beskrivning i form av en projektplan och skickar in tillsammans med ansökningshandlingen. Projektplanen ska vara skriven på svenska, medan eventuella bilagor kan vara på engelska.

  En projektplan ska innehålla nedanstående information:

  1. Bakgrund
  2. Syfte
  3. Genomförande
  4. Tidplan
  5. Organisation
  6. Redovisning
  7. Kostnader
  8. Finansiering

  Läs mer om kraven på innehåll i projektplanen.

 • 4. Underteckna ansökan

  Ansökningshandlingen ska undertecknas av både projektledare och företagets firmatecknare.

 • 5. Skicka in din ansökningshandling och projektplan

  Din ansökan skickar du in skriftligt till Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB:s handläggare. Märk ansökan med: Ansökan bidrag

  Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB
  Att: Anders Gustin
  c/o Installatörsföretagen Service i Sverige AB
  Box 17154
  104 62 Stockholm

 • 6. Få bekräftelse

  Du kommer få en bekräftelse på att ansökan har kommit Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB:s handläggare till handa.

Vad händer sen?

Det är styrelsen i Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB som fattar beslut om bidrag till projekt. Behandlingen skiljer sig något beroende på om det avser ett utvecklingsprojekt eller om det avser skada på grund av arbetsmarknadskonflikt eller bidrag till arbetsmarknadskonflikt.

 • Ansökan till utvecklingsprojekt

  En ansökan om bidrag till ett utvecklingsprojekt behandlas i beredningsutskottet. Utskottet kan antingen avstyrka eller rekommendera bidrag till ansökan. Beredningsutskottet gör några korta kommentarer till sitt beslut, eller föreslår förändringar eller förutsättningar som erfordras för utskottets rekommendation.

  Slutligen går ansökan vidare till styrelsen som antingen avslår eller beviljar bidrag, helt eller delvis, till ansökan. Styrelsen fastställer också de förutsättningar som gäller för bidraget.

 • Ansökan vid skada pga arbetsmarknadskonflikt

  Om ansökan avser skada på grund av arbetsmarknadskonflikt behandlas ansökan först i berörd arbetsgivarorganisation. Dess uppgift är att bedöma relevans och skada. Baserat på denna bedömning av ansökans relevans kan man antingen avstyrka eller rekommendera bidrag till ansökan.

  Därefter går ansökan vidare till styrelsen som antingen avslår eller beviljar bidrag, helt eller delvis, till ansökan. Styrelsen fastställer också de förutsättningar som gäller för bidraget.

 • Projekt som löper längre än 6 månader

  Projekt som pågår längre än sex (6) månader ska delrapportera varannan månad hur projektet går i enlighet med Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB:s anvisningar när detta är aktuellt.

  Delrapport är också ett krav för att erhålla delbetalning av beviljade medel.

 • När projektet är avslutat

  En slutrapport ska skrivas i enlighet med instruktioner som ges av Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB:s vid projektstart.

  Slutrapporten skickar du in till etu@installatorsforetagen.se i digital form. Efter att du skickat in din slutrapport fattar kansliet beslut om vilka insatser som ska göras för att exempelvis sprida kännedom om uppnådda resultat och hur vi för ut resultatet till elteknikbranschen.

  I detta arbete kommer vi kontakta och vilja samarbeta med dig.

Om ETU

Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB är ett bolag bildad 2017 av Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, i samband med bildandet av Föreningen Installatörsföretagen. Syftet med bolaget är att säkra upp att kapitalet som fanns upparbetat inom EIO kommer elteknikbranschen tillgodo även efter sammanslagningen.

Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB utgörs av:

 • En styrelse som består av företrädare för eleknikbranschen. Styrelsen utses av de ledamöter i Föreningen Installatörsföretagens styrelse som representerar elteknikbranschen.
 • Ett kansli som tar hand om det praktiska och består av medarbetare på Installatörsföretagen.
 • Ett beredningsutskott som gör en rekommendation till beslut åt styrelsen och består av Thomas Carlsson, Staffan Påhlsson och Johnny Petré.
Nyheter

Elsäkerhetsexperten om den kommande regelförändringen

12 oktober 2021

Branschfrågor Cecilia Axelsson är elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen. En av de frågor som hon arbetar intensivt med just nu handlar om den föreskriftsförändring som sker kring elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet. Vi har därför ställt tre frågor på ämnet till Cecilia ...

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med Elteknikbranschens utveckling AB:s handläggare Reijo Mustonen om du behöver ytterligare information.

Kontaktuppgifter: Reijo Mustonen, e-post: etu@in.se, mobil: 070-742 03 60