Hoppa till innehåll

Engagemang

Om Installatörsföretagen

För att göra installationsbranschens och framförallt våra medlemmars röst hörd engagerar och samverkar vi som jobbar på Installatörsföretagen oss i ett flertal organisationer, grupper och projekt, både nationella och internationella.

A

 • Allmänna reklamationsnämnden Allmänna reklamationsnämnden avgör tvister mellan enskilda och företag. Vi medverkar som ledamöter i tvister som berör installationsbranschen. Syftet är att tillföra branschkunskap i ärendena och att höja förtroendet för branschen genom att medverka till korrekta avgöranden.
 • Arbetsförmedlingen Installatörsföretagen har en trepartsöverenskommelse gällande Elteknik samt upphandlingsfrågor.

B

 • BBIS (Byggbranschen i Samverkan)
 • Svenska brandskyddsföreningen Installatörsföretagen sitter med i arbetsgrupper för framtagande av nya regler och i deras regeltolkningsgrupp.
 • Byggandets Kontraktskommitté BKK utvecklar standardavtal för svensk samhällsbyggnadssektor, tex AB 04 och ABT 06. Vi deltar i BKKs styrelse, syftet är att medverka till att skapa bra standardavtal.

C

E

 • Elsäkerhetsverket Installatörsföretagen deltar i referensgrupper och i Elsäkerhetsverkets insynsråd.
 • Elkraftentreprenörer
 • ETG (Elteknikbranschens gymnasium) ETG ägs av Installatörsföretagen och fackförbundet Elektrikerna. ETG erbjuder studenter el- och energiprogrammet med inriktningen elteknik.
 • ETU
 • EuropeOn Installatörsföretagen deltar i den internationella arbetsgivarorganisationen EuropeOn på nordisk och europeisk nivå.

F

 • Försvarsmakten Installatörsföretagen har ett samarbete med Försvarsmakten kring kompetensförsörjning.

G

 • Galaxen Bygg Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag för arbetsmiljö och hälsa, arbetsplatsförlagd rehabilitering och rekrytering av nyanlända och långtidsarbetslösa till byggbranschen.
 • GCP Europe är rösten för effektiva byggnadstekniska tjänster på EU-nivå - uppvärmning & kylning, ventilation, luftkonditionering och VVS-system i byggnader, inklusive smarta kontroller, mätning och systemintegration.

H

 • Håll Nollan Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för alla som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser! Föreningen bakom Håll Nollan heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

I

 • ID06 ID06 syftar till att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i branschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. Vi är delägare till ID06 AB, vi ingår även i ägarrådet och i styrelsen.
 • INSU (Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter). EUU (Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter) och IUC (Installatörernas utbildningscenter) har gått samman. INSU utbildar elteknik-, VS, ventilation, kyl- och värmepumpbranschen. INSU är ett dotterbolag till Installatörsföretagen.

N

 • Nätverket för kompetensförsörjning samhällsbyggnad

P

 • Personalliggargruppen Installatörsföretagen deltar i en grupp tillsammans med Skatteverket, Sveriges Byggindustrier med flera för att förbättra Skatteverkets tillämpning av personalliggarsystemet.

R

 • REFIS (Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm). Installatörsföretagen äger REFIS.

S

T

V

Valideringsdelegationens arbetsgrupp

 • VVS-Branschens Yrkesnämnd Installatörsföretagen bistår med styrelseordförande och rådgivning till VVS-Branschens Yrkesnämnd.

Installatörsföretagen är även delaktig i många arbetsgrupper inom Svenskt Näringsliv tillsammans med andra medlemsorganisationer.