Hoppa till innehåll

Medlemsfakturering

Medlemskap

Alla företag som är medlemmar i Installatörsföretagen betalar avgift både till Installatörsföretagen, till en eller flera av Installatörsföretagens regionala föreningar samt till Svenskt Näringsliv. Installatörsföretagen har valt att samfakturera våra årsavgifter med de regionala föreningarna och Svenskt Näringsliv. Du får på detta sätt endast en faktura istället för tre separata.

Årsavgiften faktureras två gånger per år. I början av april varje år skickas den första periodfakturan till medlemsföretagen som avser avgiften för första halvåret. För de som skickat in sina medlemsuppgifter i tid kommer fakturan att basera sig på de inrapporterade uppgifterna. I början av oktober skickas den andra periodfakturan och avser avgiften för det andra halvåret. Justering för eventuella ändringar respektive eventuell uppräkning sker på höstfakturan. Dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras på fakturabeloppet efter förfallodatum.

Om du vill få en referensperson angiven på fakturan, har en annan fakturaadress än postadressen meddelar du det till medlem@in.se.

Det finns möjlighet att få medlemsfakturan som pdf, e-faktura eller vanlig pappersfaktura.

Som medlem i Installatörsföretagen betalar ni en medlemsavgift för medlemskapet i föreningen Installatörsföretagen samt en serviceavgift för den service och trygghet som vi erbjuder. Utöver dessa avgifter tillkommer en årsavgift till en eller flera av Installatörsföretagens regionala föreningar samt för medlemskapet i Svenskt Näringsliv. Vi har tagit fram en räknesnurra så att du kan få en uppfattning om din kommande avgift för medlemskapet i Installatörsföretagen, den regionala föreningen samt Svenskt Näringsliv.

Räkna ut vad ni får betala med vår räknesnurra