Hoppa till innehåll

Säker panninstallation - Att installera fast bränslepanna i småhus

Installationsteknik

Ett bra värmesystem är viktigt för trivsel och välbefinnande. Värmesystemets utformning och framför allt panninstallationer är också avgörande för uppvärmningsekonomi och miljöpåverkan.

Broschyren Säker panninstallation- Att installera fast bränslepanna i småhus (pdf) vänder sig till dig som ska nyinstallera eller bygga om till en panna med fastbränsle. Du får information om viktiga miljö- och säkerhetsfrågor vid fastbränsleeldning. Dessutom finns information om var man vänder sig med sina frågor.

Checklista

Detta måste du göra innan installationen.

 • Kontakta skorstensfejaren för:
  • bedömning av brandkrav vid installation av en ny rökkanal
  • täthetskontroll och bedömning av brandkrav för en befintlig rökkanal
 • Gör bygganmälan till byggnadsnämnden om:
  • det är en nyinstallation av panna eller rökkanal
  • installationen innefattar byte av bränsleslag
 • Kontrollera med byggnadsnämnden, sotningsväsendet eller räddningstjänsten att myndigheternas brandkrav för pannrum och bränsleförvaring är uppfyllda
 • Kontrollera med ditt försäkringsbolag att din försäkring är anpassad till uppvärmningsform och val av bränsleslag

Detta bör du göra i samband med att skorstensfejaren besiktigar din rökkanal

 • Om du har en rökkanal av stål. Anlita sotaren för att besiktiga att rökkanalen inte korroderat.
 • Det mest utsatta stället är där rökkanalen går från varmt till kallt utrymme, ofta vid vindsbjälklaget.

Detta bör du göra i samband med val av installatör:

 • Gör ett skriftligt avtal med installatören.

Detta bör du kontrollera med installatören i samband med val av utrustning:

Pannan

Kontrollera att:

 • den panna du valt uppfyller myndigheternas miljökrav. Provning, godkännande?
 • pannan kan sotas när den ställts på plats i ditt pannrum

Ackumulator

Kontrollera att:

 • ackumulatorns storlek ger bästa utnyttjande av bränslet och av pannans konstruktion
 • ackumulatorns är tillräckligt stor för att klara myndigheternas miljökrav vid eldning
 • ackumulatorn är kopplad till pannan och till husets värmesystem så att bästa utnyttjande av pannans funktion erhålls
 • ackumulatorn har tillräcklig isolering

Säkerhetsutrustning

Kontrollera:

 • att expansionskärlet är av rätt typ och dimensionerat för den nya installationen
 • att befintligt expansionskärl är korrosionssäkert och placerat på frostsäker plats
 • om säkerhetsventil krävs
 • att temperaturbegränsningsventil av rätt typ eller annan motsvarande säkerhetsutrustning installeras

Detta bör du göra när installationen är klar, innan den börjar användas:

 • Anlita en sakkunnig för installationskontroll av panna och säkerhetsutrustning. Byggnadsnämnden kan hjälpa dig med namn på en sakkunnig.