Hoppa till innehåll

Nordiskt Vattenskadeseminarium

Installationsteknik

Vattenskador är ett stort problem i byggande och förvaltning. I Norden kostar vattenskador cirka 20 miljarder per år. Nordiskt Vattenskadeseminarium är ett forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte för fastighetsägare, entreprenörer, konsulter, försäkringsbolag och materialleverantörer.

Varannat år under drygt 25 år har seminariet varit en nordisk mötesplats för de som vill utveckla sina kunskaper och utbyta erfarenheter om vattenskadesäkert byggande. Teman är våtrum, byggprocess, hälsa samt forskning och utveckling.

Nästa Nordiska Vattenskadeseminarium 2022 kommer att hållas i Oslo, Norge den 30 augusti till den 1 september 2022. Se mer information: Nordiska Vattenskaderådet

Senaste genomfört seminarium 2019 kan du ta del av här: Nordiska Vattenskadeseminariet 2019