Hoppa till innehåll

Nordiskt Vattenskadeseminarium

Installationsteknik

Vattenskador är ett stort problem i byggande och förvaltning och i norden kostar vattenskador cirka 20 miljarder per år. Nordiskt Vattenskadeseminarium är ett forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte för fastighetsägare, entreprenörer, konsulter, försäkringsbolag och materialleverantörer.

Varannat år under drygt 25 år har seminariet varit en nordisk mötesplats för de som vill utveckla sina kunskaper och utbyta erfarenheter om vattenskadesäkert byggande. Teman vi belyser är våtrum, byggprocess, hälsa samt forskning och utveckling.

Nordiska Vattenskadeseminariet 2019