Hoppa till innehåll

Egenkontroll VVS

Installationsteknik

Installationsbranschens egenkontrollsystem, INSTEG, är ett verktyg som VVS Företagen tagit fram för att använda i entreprenad- och serviceprojekt.

Egenkontrollsystemet är den operativa delen av kvalitets- och miljöplanen som i detalj styr alla kvalitetspåverkande aktiviteter i ett entreprenad- eller serviceprojekt. Det är det första system som helt tar hänsyn till kraven i AB 04, AMA 16 VVS & Kyl och nya Plan- och Bygglagen.

Verktyget innehåller checklistor, mallar och exempel. Den som önskar kan inordna egenkontrollsystemet i ett ledningssystem.

Varför egenkontroll?

Det finns en rad skäl till varför man ska införa egenkontroll. Här listar vi de viktigaste:

  • För att det avtalats (AB, AMA)
  • Myndighetskrav (PBL, BBR, AmL)
  • För att ersätta besiktning (AB 7:12)
  • För att det är lönsamt (rätt utfört)
  • För att förbättra kundrelationen (rätt utfört)
  • Strävan efter ett felfritt resultat
  • Trovärdighet

Använda egenkontroll