Hoppa till innehåll

Vvs-teknik

Installationsteknik

Vvs står för värme, ventilation och sanitet. Vvs-tekniken omfattar de tekniska systemen/installationerna i byggnader som har till uppgift att på ett energieffektivt sätt svara för inomhusklimatet (uppvärmning, kyla och ventilation) samt förse byggnaden med varmt och kallt tappvatten och leda bort avloppsvatten samt regnvatten. Till vvs-tekniken räknas även sprinkler för brandskydd, gasinstallationer på sjukhus och laboratorier samt teknisk isolering.

Vi arbetar med bland annat branschanvisningar för vvs-installationer, energieffektivisering, tar fram hjälpmedel för vvs-installationsföretag och rekommendationer för branschens kunder. Vi arbetar även med projekt för att effektivisera installationsarbetet.

Teknikhandboken vvs

Ett av våra mest populära hjälpmedel är Teknikhandboken vvs, som du beställer via webbshopen IN Förlag. Glöm inte att logga in på IN Förlag för att ta del av medlemspriset. Om du är medlem i Installatörsföretagen men inte har en inloggning så kan du skapa en inloggning här.

En annan viktig del av vårt arbete inom vvs-installationsteknik är att initiera och delta i utvecklingsprojekt. Genom SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, som branschen är delägare i, kan våra medlemsföretag få ekonomiskt stöd för att driva projekt. Prioriterade områden är digitalisering, energi/hållbarhet, renoveringsteknik och skydd mot legionellatillväxt. Vi driver också utvecklingsprojekt tillsammans med olika högskolor, branschkollegor och institut.

Egenkontroll VVS
Installationsbranschens egenkontrollsystem, INSTEG, är ett verktyg som vvs-företagen tagit fram för att använda i entreprenad- och serviceprojekt.
Legionella
Legionärssjuka är en sjukdom som främst sprids genom VVS-installationer. Alla i byggsektorn som planerar och utför installationer bör därför vara orienterade om sjukdomsriskerna. Sky...
Säker vatteninstallation
En säker vatteninstallation är utförd enligt gällande branschregler och av utbildade VVS-montörer på ett auktoriserat VVS-företag. När installationen är klar dokumenteras det i ett...
Vattenskadeundersökningar
Vattenskador kostar årligen fastighetsägare mer än 6 miljarder kronor och samhället total mer än 10 miljarder kronor. Förutom höga kostnader drabbas fastighetsägaren, hyresgästen och...
Nordiskt Vattenskadeseminarium
Vattenskador är ett stort problem i byggande och förvaltning. I Norden kostar vattenskador cirka 20 miljarder per år. Nordiskt Vattenskadeseminarium är ett forum för erfarenhets- och...
Nyheter

Beställ Teknikhandboken VVS 2021

15 januari 2021

Branschfrågor Beställ ditt exemplar av Installatörsföretagens Teknikhandbok VVS 2021. Boken innehåller till exempel branschregler, praktisk vvs-teknik, lagar och regler och mycket mera.

Idag är det alla vvs-montörers dag

11 mars 2022

VS (rör) Den 11 mars firas World Plumbing Day över hela världen. I samband med det uppmärksammar vi vattnets betydelse för vår välfärd och den viktiga roll som vvs-branschen har för människors hälsa och säkerhet.

Ny standard för vattenfelsbrytare

15 februari 2022

VS (rör) Branschen och försäkringsbolagen har enats om en provningsstandard och krav för typgodkännande för vattenfelsbrytare. Genom att standardisera kontrollen säkerställs kvalitén och underlättar samtidigt för dig som medlem att välja rätt material i dina kommande arbeten.

Forskningsprojekt ska bidra till färre vattenskador

17 december 2021

Branschfrågor Ett forskningsprojekt vid Lunds Tekniska Högskola ska ta fram ny kunskap som visar hur byggnadsteknik och installationer bör utföras för att uppnå god hållbarhet, låg livscykelkostnad och låg risk. Man har bland annat visat att frysskador orsakar upp till 30 procent av al...