Hoppa till innehåll

Teleutskottet

Data/Tele, Visa alla

Under våren 2018 har Installatörsföretagen bildat ett teleutskott bestående av medlemsföretag som är verksamma inom tele, data och säkerhetsområdet.

Syftet med nya utskottet är att ta tillvara medlemmarnas intresse inom området. Detta ska göras genom att bevaka marknads- och teknikutvecklingen, agera remissinstans, påverka och driva viktiga frågor samt informera medlemmar om arbetet genom befintliga och nya informationskanaler. Vill du vara med och påverka hör då av dig till utskottet eller någon av dess medlemmar.

Uppdraget för nya utskottet blir:

”Vi representerar medlemmarna och utvecklar framgångsrikt företagande inom informations-, kommunikations- och säkerhetsteknik”

I utskottet sitter en grupp fasta representanter men sen kan personer med specifik kompetens bjudas in beroende på vilken fråga som behandlas. Har du intresse av att delta eller vet du någon kollega som borde vara med, vänligen kontakta Joakim Carlsson.

Teleutskottet 2018

Isak Östman Torpheimer, Linköping
Fredrik Sjöberg, Brand & Säkerhet, Helsingborg
Peter Jönsson, APQ
Åke Forsberg, Bravida
John Engelstam, Telehantering
Ulf Svahn, Vestkyl AB
P-O Pettersson, J & P Elmontage, Visby
Peter Ek, Installatörsföretagen Göteborg
Lars Öberg, EUU
Joakim Carlsson, Installatörsföretagen


Från vänster: Peter Jönsson, APQ, Fredrik Sjöberg, Brand & Säkerhet, Helsingborg, Lars Öberg, EUU, John Engelstam, Telehantering, Isak Östman Torpheimer, Linköping, Joakim Carlsson, Installatörsföretagen, Peter EK, Installatörsföretagen Göteborg, P-O Pettersson, J & P Elmontage, Visby. Frånvarande på bilden: Åke Forsberg, Bravida, Ulf Svahn, ElectroteamBolagen, Göteborg