Hoppa till innehåll

Teleutskottet

Data/Tele, Visa alla

Under våren 2018 bildade Installatörsföretagen ett teleutskott bestående av medlemsföretag som är verksamma inom området kommunikations- och säkherhetsteknik (teleområdet).

Syftet med nya utskottet är att ta tillvara medlemmarnas intresse inom området. Detta ska göras genom att bevaka marknads- och teknikutvecklingen, agera remissinstans, påverka och driva viktiga frågor samt informera medlemmar om arbetet genom befintliga och nya informationskanaler. Vill du vara med och påverka hör då av dig till utskottet eller någon av dess medlemmar.

Uppdraget för nya utskottet blir:

”Vi representerar medlemmarna och utvecklar framgångsrikt företagande inom informations-, kommunikations- och säkerhetsteknik”

I utskottet sitter en grupp fasta representanter men sen kan personer med specifik kompetens bjudas in beroende på vilken fråga som behandlas. Har du intresse av att delta eller vet du någon kollega som borde vara med, vänligen kontakta Joakim Carlsson.

Teleutskottet består av

  • Isak Östman Torpheimer, Linköping
  • Fredrik Sjöberg, Brand & Säkerhet, Helsingborg
  • Peter Jönsson, APQ
  • Åke Forsberg, Bravida
  • John Engelstam, Telehantering
  • Ulf Svahn, Vestkyl AB
  • P-O Pettersson, J & P Elmontage, Visby
  • Christer Ferm, Categori Data
  • Anders Kullberg, Larm & Teletjänst
  • Joakim Carlsson, Installatörsföretagen