Hoppa till innehåll

Tele dokumentmallar

Data/Tele, Visa alla

Fördelar med att använda elektroniska blanketter är att företaget minimerar tidsåtgången för administration. Detta leder bland annat till att effektivisera verksamheten samt att man får ordning på sina blanketter och spar pengar.

Dokumentmallar för hantering av säkerhetsprojekt

Installatörsföretagen har tagit fram en process för att underlätta för elteknikföretag att genomföra säkerhetsprojekt och installation av säkerhetsanläggningar så som Brand-, Inbrottslarm, Kameraövervakning samt Passagesystem och Utrymningslarm med talat meddelande. Alla dessa anläggningstyper kräver en omfattande dokumentation och har olika branschregler som ställer krav. Blanketterna är tänkta att hjälpa dig genom hela projektet från riskanalys, behovsanalys till färdigställande kontroll och överlämning. Abonnemang av IN Dokumentmallar krävs för att få tillgång till dessa.

Teledokumentation

Inom detta område har vi blanketter för registrering och dokumentation av teletekniska anläggningar, utifrån både tidigare standarden SS 455 12 01-38, utgåva 5 och nu gällande SS 455 12 01, utgåva 6. Sortimentet infattar bl a ställförteckning, plintkort, förbindningstabell, ritnings- och dokumentförteckning, apparatlista och panelkort.

Se IN Dokumentmallar för Teledokumentation, utgåva 6 och Teleregistrering, utgåva 5

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Installatörsföretagen har tillsammans med representanter från beställar-, installatörs- och konsultled tagit detta dokument som hjälp för dig som jobbar med teledokumentation. Sedan den nya standarden för dokumentation av teletekniska anläggningar SS 455 12 01 utgåva 6, ersatte den tidigare utgåva 5 i april 2006 har det ibland förekommit en osäkerhet över hur och när den skall tillämpas. Det finns även situationer då man i övergångsskeden behöver nyttja både gammal och ny standard i samma objekt. För att förtydliga detta har Installatörsföretagen tagit fram detta dokument som en anvisning och hjälpmedel för att underlätta.

Här finner du råd för teledokumentation samt exempelmall.

Dokumentet innehåller bland annat:

  • Vad skiljer standarderna åt
  • När ska vilken standard användas
  • Hur kan gammal och ny standard kombineras
  • Hur kan dokumentationen förenklas
  • Vilka dokument bör ingå i en dokumentation
  • Exempel på användning
  • Mall för diskussionsunderlag mellan beställare och entreprenör

Här hittar du alla Installatörsföretagens dokumentmallar.