Hoppa till innehåll

Påverkan inom teleområdet

Data/Tele, Visa alla

Genom vårt deltagande i dessa grupperingar har vi möjligheten att påverka branschens standarder och regler.

Nationellt medverkar Installatörsföretagen i flera arbetsgrupper för framtagande av standarder och regler inom området. SEK, Svensk elstandard , ansvarar för dagens aktuella standarder inom el och tele området som nationalkommitté för IECs och CENELECs tekniska arbete.

Installatörsföretagen deltar i följande Tekniska kommittéer som är de mest betydande för dig som medlem:
(Klicka på namnet så länkas du till SEK:s webb för en beskrivning vad den innebär.)
TK 79 Larmsystem
TK100 Multimedia
TK215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning

Vi är även en påverkare inom Brand- och säkerhetssystem där vi deltar i SBF:s (svenska brandskyddsföreningen) arbetsgrupper för framtagande av nya regler och i deras regeltolkningsgrupp samt arbetsgrupper för framtagande av EL-AMA.

Installatörsföretagen är med i AMA EL och deltar i framtagandet av AMA-nytt och svarar på remisser vid framtagandet av nya AMA EL.

Dessutom utgör vi remissinstans för nya regler, lagar och standarder inom området. Genom vårt deltagande i dessa grupperingar har vi möjligheten att påverka branschens standarder och regler.

Internationellt är vi medlem i AIE "European Association of Electrical Contractors" där vi medverkar i flera arbetsgrupper.
Vi är även aktiva inom uttagningarna och träningar till World skills och yrkesgrenen "Information Network Cabling" . Läs mer på fliken Yrkes-VM/World Skills.

Genom oss kan du få tillgång till de standarder och regler du behöver. Dessa finner du på IN förlag.
Här är några exempel på handböcker och standarder som IN förlag har till försäljning inom teleområdet. Alla standarder kan också beställas som PDF-filer. På IN förlag finner du alla standarder och handböcker som du kan behöva inom elteknikområdet till försäljning.

Länkar