Hoppa till innehåll

Påverkan inom teleområdet

Data/Tele, Visa alla

Genom vårt deltagande i dessa grupperingar har vi möjligheten att påverka branschens standarder och regler.

Nationellt medverkar Installatörsföretagen i flera arbetsgrupper för framtagande av standarder och regler inom området.

SEK, Svensk elstandard , ansvarar för dagens aktuella standarder inom el och tele området som nationalkommitté för IECs och CENELECs tekniska arbete.

Installatörsföretagen deltar i följande Tekniska kommittéer som är de mest betydande för dig som medlem: (Klicka på namnet så länkas du till SEK:s webb för en beskrivning vad den innebär.)
SEK TK 79 Larmsystem
SEK TK 100 Multimedia
SEK TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
SEK TK IoT Sakernas internet

Vi är även en påverkare inom Brand- och säkerhetssystem där vi deltar i SBF:s (svenska brandskyddsföreningen) arbetsgrupper för framtagande av nya regler och i deras regeltolkningsgrupp samt arbetsgrupper för framtagande av EL-AMA.

Genom oss kan du få tillgång till de standarder och regler du behöver. På IN förlag finner du alla standarder och handböcker som du kan behöva inom elteknikområdet till försäljning.

Här är några exempel på handböcker och standarder som IN förlag har till försäljning inom teleområdet. Alla standarder kan också beställas som PDF-filer.

Teleomradet-standarder-regler.png

Installatörsföretagen är med i Svensk byggtjänsts AMA grupp för framtagande av EL-AMA och deltar även i framtagandet av AMA-nytt och svarar på remisser vid framtagandet av kommande AMA EL.

Internationellt är vi medlem i EuropeOn som är den europeiska branschorganisationen för elteknikföretag där vi medverkar i flera arbetsgrupper för påverkan på europeisknivå samt EU.

Dessutom utgör vi remissinstans för nya regler, lagar och standarder inom området. Genom vårt deltagande i dessa grupperingar har vi möjligheten att påverka standarder och regler för branschens bästa.

Länkar