Hoppa till innehåll

Kvalitetsstämpel säkrar framtidens fastighetsnät

Data/Tele, Visa alla

I dagens fastigheter får fastighetsnäten en allt mer betydande roll. Att projektera och installera handlar mer om att skapa en infrastruktur för tekniska system, där inget får brista. Under 2021 kommer Installatörsföretagen lansera ett branschgemensamt kompetensbevis. Beviset ska bli en kvalitetsstämpel för såväl installatörer som utbildare och fastighetsägare.

- För att förväntningar, kunskap och resultat ska matcha tar vi fram ett kompetensbevis för installatörer. Om du är Behörig Installatör Fastighetsnät vet din uppdragsgivare att du har det som krävs för att skapa moderna och smarta fastigheter. Du blir det självklara valet när ett hus ska vara energieffektivt och uppkopplat, säger Joakim Carlsson, expert Installationsteknik - Tele på Installatörsföretagen.

Underlättar vid upphandling

I takt med att fastighetsnäten blir en allt viktigare del av fastigheten och bärare av flera fastighetsfunktioner ställs helt nya krav på utförande och kompetens. Det handlar sedan tidigare mycket om larm, kommunikation, fastighetsautomation och styrning. Men enligt den nya standarden SS-EN 50174-1 och -2 även om strömförsörjning av vitala funktioner och utrustningar i fastigheten. Den nya standarden innehåller nya krav vid både installation, design och projektering samt drift och underhåll.

Det nya kompetensbeviset Behörig Installatör Fastighetsnät skapar en trygghet för fastighetsägaren. De kan lita på att nätet installeras korrekt och fungerar både i dag och i framtiden. Det blir också ett viktigt instrument för dig som installatör att kunna bevisa din kompetens i upphandlingar.

Lansering under 2021

Kompetensbeviset visar att du som installatör uppfyller de nya kraven i installationsstandarderna SS-EN 50174-1 och -2 samt kan tillämpa dem. Du hittar dessa standarder i nya SEK handboken 459, där de är översatta och förklarade med kommentarer.

Behörigheten kommer vara giltig i fem år och de första examinationerna kommer ske under 2021. Vi återkommer löpande med mer information här.

Samtidigt arbetar vi med en beställarguide för den som skriver upphandlingsunderlag. Den kommer hjälpa din beställare att utforma förfrågningsunderlag som överensstämmer med den nya standarden och ditt kompetensbevis Behörig Installatör Fastighetsnät.

Tillsammans stärker vi branschen

Behörig Installatör Fastighetsnät är framarbetat på initiativ av branschorganisationen CANT och Installatörsföretagen. Kravspecifikationen som behörigheten bygger på har tagits fram tillsammans med installatörer, utbildare, tillverkare och beställare som exempelvis INSU och Svensk Elstandard . och Installatörsföretagen.

Kompetensbeviset är fabrikatsoberoende och kommer att hanteras av ett separat certifieringsorgan för att vara oberoende. Certifieringsrutinen följer personcertifieringsstandarden.

Få bra stöd med INs nya beställarguide fastighetsnät

Det är en utmaning att hålla sig uppdaterad när det gäller standarder och system som ska beskrivas inför ett projekt. Därför har vi tagit fram en guide som ett leverantöroberoende hjälpmedel för att tillämpa gällande standard. Avsikten är att du som arbetar helt eller delvis med att specificera fastighetsnät ska få ett bra stöd.

Ny beställarguide för fastighetsnät (pdf)

Vill du vara med på resan?

Har du tankar kring vad det innebär att vara en behörig installatör för fastighetsnät? Vill du vara med i vår testgrupp? Tveka inte att kontakta Joakim Carlsson, expert Installationsteknik - Tele.