Hoppa till innehåll

Kvalitetsstämpel säkrar framtidens fastighetsnät

Data/Tele, Visa alla

I dagens fastigheter får fastighetsnäten en allt mer betydande roll. Att projektera och installera handlar om att skapa en standardiserad infrastruktur för fastighetens tekniska system, där inget får brista. 15 juni 2022 lanseras ett branschgemensamt kompetensbevis ”Behörig installatör fastighetsnät”. Beviset är en kvalitetsstämpel för såväl installatörer som utbildare och fastighetsägare.

Bild-behörig installatör fastighetsnät2.jpg

– För att förväntningar, kunskap och resultat ska matcha tar vi fram ett kompetensbevis för installatörer. Om du är Behörig Installatör Fastighetsnät vet din uppdragsgivare att du har det som krävs för att skapa moderna, effektiva och smarta fastigheter. Du blir det självklara valet när ett hus ska vara energieffektivt, uppkopplat och driftsäkert, säger Joakim Carlsson, expert Installationsteknik - Tele på Installatörsföretagen.

Underlättar vid upphandling

I takt med att fastighetsnäten blir en allt viktigare del av fastigheten och bärare av flera fastighetsfunktioner ställs helt nya krav på utförande och kompetens. Det handlar om att bygga en infrastruktur som kan koppla samma fastighetens tekniska system så som larm, kommunikation, fastighetsautomation och styrning. Men enligt den nya standarden SS-EN 50174-1 och -2 även strömförsörjning av vitala funktioner och utrustningar i fastigheten. Den nya standarden innehåller både utökade och nya krav på installation, design och projektering samt drift och underhåll.

Det nya kompetensbeviset Behörig installatör fastighetsnät skapar en trygghet för fastighetsägaren. De kan lita på att nätet installeras korrekt och fungerar både i dag och i framtiden. Det blir också ett viktigt instrument för dig som installatör att kunna bevisa din kompetens i upphandlingar. Certifieringen grundar sig helt på den av SEK Svensk Elstandard upprättade tekniska rapporten TR 16 för personliga kvalifikationer för installation av fastighetsnät. Denna rapport är framtagen av företrädare för beställare, tillverkare, utbildare och installatörer.

Kompetensbeviset visar att du som installatör uppfyller de nya kraven i installationsstandarderna SS-EN 50174-1 och -2 samt kan tillämpa dem. Du hittar dessa standarder i SEK handboken 459, där de är översatta och förklarade med kommentarer.

Tillsammans stärker vi branschen

Behörig Installatör Fastighetsnät är framarbetat på initiativ av branschorganisationen CANT och Installatörsföretagen tillsammans med installatörer, utbildare, tillverkare och beställare. Certifieringen bygger på SEK tekniskrapport TR16 som anger Kvalifikationer för personal som designar, projekterar, installerar, besiktigar, driftsätter eller underhåller fastighetsnät utifrån installationsstandarderna i SS-EN 50174- serien.

Kompetensbeviset är fabrikatsoberoende tredjepartscertifiering och kommer att hanteras av certifieringsorganet INCERT för att säkerställa oberoende. Certifieringen följer personcertifieringsstandarden och är giltig i 5 år.

Läs mer om hur du certifierar dig hos INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB) eller hos de två examinationscentren Edugrade och INSU.

Få bra stöd med INs nya beställarguide fastighetsnät

Vi har även tagit fram en beställarguide för att underlätta den som skriver upphandlingsunderlag och beställer fastighetsnät. Den kommer hjälpa din beställare att utforma förfrågningsunderlag som överensstämmer med den nya standarden och få med alla krav samt kompetensbeviset Behörig Installatör Fastighetsnät. Allt för att få modernt och fungerande fastighetsnät.

Det är en utmaning att hålla sig uppdaterad när det gäller standarder och system som ska beskrivas inför ett projekt. Därför har vi tagit fram en guide som ett leverantöroberoende hjälpmedel för att tillämpa gällande standard. Avsikten är att du som arbetar helt eller delvis med att specificera fastighetsnät ska få ett bra stöd.

Ny beställarguide för fastighetsnät (pdf)

Kabelberäkning

Ännu ett hjälpmedel för kabelberäkning enligt kraven för fjärrmatning utifrån standarden hittar du på sidan Beräkna kabellängd.

Webbinarium

Anmäl dig till vår webbinarium (31 augusti) om vad Behörig installatör Fastighetsnät är och varför du skall certifiera dig samt hur du skaffar det:

Anmälan webbinarium (för installatörer)

Anmälan webbinarium (för beställare)

Vill du vara med på resan?

Har du tankar kring vad det innebär att vara en behörig installatör för fastighetsnät? Vill du vara med i vår testgrupp? Tveka inte att kontakta Joakim Carlsson, expert Installationsteknik - Tele.