Hoppa till innehåll

Kvalitetsstämpel säkrar framtidens fastighetsnät

Data/Tele, Visa alla

I dagens fastigheter får fastighetsnäten en allt mer betydande roll. Att projektera och installera handlar om att skapa en infrastruktur för tekniska system, där inget får brista. Under 2022 lanserar Installatörsföretagen ett branschgemensamt kompetensbevis ”behörig installatör fastighetsnät”. Beviset är en kvalitetsstämpel för såväl installatörer som utbildare och fastighetsägare.

– För att förväntningar, kunskap och resultat ska matcha tar vi fram ett kompetensbevis för installatörer. Om du är Behörig Installatör Fastighetsnät vet din uppdragsgivare att du har det som krävs för att skapa moderna och smarta fastigheter. Du blir det självklara valet när ett hus ska vara energieffektivt och uppkopplat, säger Joakim Carlsson, expert Installationsteknik - Tele på Installatörsföretagen.

Underlättar vid upphandling

I takt med att fastighetsnäten blir en allt viktigare del av fastigheten och bärare av flera fastighetsfunktioner ställs helt nya krav på utförande och kompetens. Det handlar om att bygga en infrastruktur som kan koppla samma fastighetens tekniska system så som larm, kommunikation, fastighetsautomation och styrning. Men enligt den nya standarden SS-EN 50174-1 och -2 även strömförsörjning av vitala funktioner och utrustningar i fastigheten. Den nya standarden innehåller både utökade och nya krav på installation, design och projektering samt drift och underhåll.

Det nya kompetensbeviset Behörig Installatör Fastighetsnät skapar en trygghet för fastighetsägaren. De kan lita på att nätet installeras korrekt och fungerar både i dag och i framtiden. Det blir också ett viktigt instrument för dig som installatör att kunna bevisa din kompetens i upphandlingar.

Lansering under 2022

Kompetensbeviset visar att du som installatör uppfyller de nya kraven i installationsstandarderna SS-EN 50174-1 och -2 samt kan tillämpa dem. Du hittar dessa standarder i SEK handboken 459, där de är översatta och förklarade med kommentarer.

Behörigheten kommer vara giltig i fem år och vara fabrikatsoberoende, tredjepartscertifiering och utföra enlig personcertifieringsstandarden av ett oberoende certifieringsorgan.

Tillsammans stärker vi branschen

Behörig Installatör Fastighetsnät är framarbetat på initiativ av branschorganisationen CANT och Installatörsföretagen tillsammans med installatörer, utbildare, tillverkare och beställare. Certifieringen bygger på SEK tekniskrapport TR16 som anger Kvalifikationer för personal som designar, projekterar, installerar, besiktigar, driftsätter eller underhåller fastighetsnät utifrån installationsstandarderna i SS-EN 50174- serien.

Kompetensbeviset är fabrikatsoberoende tredjepartscertifiering och kommer att hanteras av certifieringsorganet INCERT för att säkerställa oberoende. Certifieringen följer personcertifieringsstandarden och är giltig i 5 år.

Läs mer om hur du certifierar dig hos INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB)

Få bra stöd med INs nya beställarguide fastighetsnät

Vi har även tagit fram en beställarguide för att underlätta den som skriver upphandlingsunderlag och beställer fastighetsnät. Den kommer hjälpa din beställare att utforma förfrågningsunderlag som överensstämmer med den nya standarden och få med alla krav samt kompetensbeviset Behörig Installatör Fastighetsnät. Allt för att få modernt och fungerande fastighetsnät.

Det är en utmaning att hålla sig uppdaterad när det gäller standarder och system som ska beskrivas inför ett projekt. Därför har vi tagit fram en guide som ett leverantöroberoende hjälpmedel för att tillämpa gällande standard. Avsikten är att du som arbetar helt eller delvis med att specificera fastighetsnät ska få ett bra stöd.

Ny beställarguide för fastighetsnät (pdf)

Kabelberäkning

Ännu ett hjälpmedel för kabelberäkning enligt kraven för fjärrmatning utifrån standarden hittar du på sidan Beräkna kabellängd.

Vill du vara med på resan?

Har du tankar kring vad det innebär att vara en behörig installatör för fastighetsnät? Vill du vara med i vår testgrupp? Tveka inte att kontakta Joakim Carlsson, expert Installationsteknik - Tele.