Hoppa till innehåll

Tele, data och säkerhet

Data/Tele, Visa alla

Tele, data och säkerhetsområdet är ett av marknadens mest expansiva områden och därmed ett viktigt fokusområde för oss inom Installatörsföretagen. Med ständigt nya tekniker och fler både fastigheter, saker och varor uppkopplade ställer det nya krav men ger också ny möjligheter genom till exempel IoT (internet of things).

Som medlem i Installatörsföretagen får du tillgång till experthjälp inom området och ett brett utbud av produkter och utbildningar. Vi håller dig uppdaterad vad som händer på marknaden. Du får vara med och utveckla branschen och driva aktuella frågor inom utbildning, kompetens, utveckling men även delta i framtagandet av nya standarder och regler för branschen.

I grund och botten består teleområdet av system som har till syfte att överföra kommunikation mellan två geografiskt skilda platser via ett fysiskt media. Teleområdet består av många olika teknikintensiva delmarknader och produktområden, se nedan.

Nyheter

Rapport om internetanvändande

08 oktober 2020

Data/Tele Post och telestyrelsen PTS laserade i början av september en rapport om internetanvändandet i Sverige. Rapporten pekar på att knappt två tredjedelar av respondenterna hade fiber eller fiber-LAN som huvudsaklig internetanslutning, vilket innebär att fiber är det vanligast...

Är Sveriges internet på väg att gå sönder?

07 oktober 2020

Data/Tele Sveriges internet är sårbart för störningar samtidigt som det är tungt centraliserat i Stockholm. Båda dessa faktorer utgör en risk. Därför föreslår TU-stiftelsen i en ny utredning hur Sveriges internet bör stärkas för att nå optimal robusthet. Detta uppger computer Swed...

Ny handbok för fastighetsnät

07 oktober 2020

Data/Tele Den nya handboken för fastighetsnät innehåller förutom översatta standarderna SS-EN 50147-1 och -2 även kommentarer på hur dessa standarder ska tolkas och användas i Sverige. De nya standarderna innehåller bland annat nya krav på projektering, planering, installation och...

Kraftiga störningar på internet

02 oktober 2020

Data/Tele Stora delar av världen skakades av kraftiga störningar på internet under en söndag i början av september. Anledningen var att världens största teleoperatör Century Link hade tekniska problem. Företaget säljer i sin tur vidare kapacitet till andra leverantörer, vilket gjo...