Hoppa till innehåll

Tele, data och säkerhet

Data/Tele, Visa alla

Tele, data och säkerhetsområdet är ett av marknadens mest expansiva områden och därmed ett viktigt fokusområde för oss inom Installatörsföretagen. Med ständigt nya tekniker och fler både fastigheter, saker och varor uppkopplade ställer det nya krav men ger också ny möjligheter genom till exempel IoT (internet of things).

Som medlem i Installatörsföretagen får du tillgång till experthjälp inom området och ett brett utbud av produkter och utbildningar. Vi håller dig uppdaterad vad som händer på marknaden. Du får vara med och utveckla branschen och driva aktuella frågor inom utbildning, kompetens, utveckling men även delta i framtagandet av nya standarder och regler för branschen.

I grund och botten består teleområdet av system som har till syfte att överföra kommunikation mellan två geografiskt skilda platser via ett fysiskt media. Teleområdet består av många olika teknikintensiva delmarknader och produktområden, se nedan.

Nyheter

Nytt Butiks- och Detaljhandelsavtal 2020–2023

15 december 2020

Avtal 20 Nytt hängavtal på detaljhandelsavtalet är på plats. Avtalet berör allmänna anställningsvillkor och löner för butikspersonal inom elteknik- och vvs- och kylbranschen, benämns som Butiks-/Detaljhandelsavtalet och gäller från den 1 november 2020 till och med 31 mars 2023.

Så ska de nya installationsstandarderna tillämpas

11 december 2020

Data/Tele Nya installationsstandarderna SS-EN 50174-1 och -2 som finns återgivna på svenska i handbok 459 innehåller en hel del nyheter och nya krav som man måste ta hänsyn till. Detta beror på att ett modernt fastighetsnät ska kunna hantera en mängd olika system och dess kommunik...

Utbildningsalternativ för medarbetare under korttidspermittering

09 december 2020

Data/Tele I och med att Installatörsföretagen och fackförbundet Elektrikerna har slutit avtal om utbildning inom ramen för korttidsarbete för individer bundna av Installationsavtalet finns det nu stora möjligheter för såväl arbetsgivare och arbetstagare att arbeta med kompetensutv...

Ny internetstandard får ytterligare medel

08 december 2020

Data/Tele Regeringen har beslutat att tilldela Post- och telestyrelsen, PTS, ytterligare medel för att främja införandet av standarden Internet Protocol version 6, IPv6. Detta genom insatser riktade till statliga myndigheter, kommuner och landsting.