Hoppa till innehåll

Energitips

Installationsteknik

Tillsammans med bland andra Energimyndigheten drivs projektet Ekodesign, för att tydliggöra vinsten med att använda bästa möjliga teknik. Vitsen med ekodesign är att ta bort 25 procent av de sämsta produkterna på marknaden.

Som första steg har Installatörsföretagen, tillsammans med HSB, Svenska Rörgrossistföreningen och VVS-fabrikanternas råd utformat en broschyr för val av cirkulationspumpar och vi kommer att fortsätta ta fram energitips i form av olika broschyrer i takt med att EU inför nya energikrav.

Nästa broschyr kommer att handla om varmvattenberedare som på samma vis ger tips och råd kring produkter och användning.

Läs mer om Ekodesign på Energimyndighetens webbplats.

Energisparfaktablad

Serien Energisparfaktablad är en rad faktablad är en rad faktablad med förslag på åtgärder för att minska energianvändningen. Faktabladen publiceras med tillstånd av Videncenter for energibesparelser i bygninger. Texten har anpassats till svenska förhållanden av Installatörsföretagen.