Hoppa till innehåll

Gruppförteckning

Elsäkerhet

Vid varje elcentral ska det sitta en aktuell gruppförteckning, en lista, som beskriver vilka säkringar som är anslutna till vilka armaturer, vägguttag och apparater. Den är till för att underlätta vid felsökning och elarbeten. Innehavaren av elanläggningen är skyldig att se till att det alltid finns upprättat en aktuell gruppförteckning.

Historiskt sett har underlaget till gruppförteckningen skrivits ner på allt ifrån kartongbitar och gipsplattespill till handkluddade papperslappar. Dessa underlag har sedan någon på kontoret fått tolka och renskriva. Elektrikern har sedan i sin tur fått köra tillbaka till kunden med den färdiga gruppförteckningen. Först därefter kan arbetet ses som avslutat och klart för fakturering. En tidsödande, resurskrävande och ineffektiv hantering som dessutom ofta orsakar tvister och missnöjda kunder. Vem har inte blivit påmind av en ilsken kund att gruppförteckningen saknas?

Skapa egna gruppförteckningar i Säker El

Nu finns möjligheten för Installatörsföretagens medlemmar att själva skapa sina egna gruppförteckningar i Säker El. Gruppförteckningen skapas direkt i elektrikerns smartphone, ute på plats hos kunden. Den kan sedan mejlas till valfri e-post eller skrivas ut på en skrivare. Gruppförteckningen sparas i uppdraget så den kan redigeras och återanvändas. Självklart finns företagets kontaktuppgifter och logotyp med på utskriften.

Du hittar Säker El här.