Hoppa till innehåll

Virtuell produktionsplanering

Installationsteknik

3D CAD-modeller i ett byggprojekt kan visa eventuella problem med installationer, såsom krockar eller för trånga utrymmen och därigenom kan man undvika att drabbas av dem under själva produktionen.

Spela video

Youtube film, SBUF informerar om Virtuell produktionsplanering - BIM för installatörer

Byggnadsinformationsmodellering - BIM - ger ett säkrare, lugnare och mer kostnadseffektivt bygge, speciellt när installatören involveras i projekteringsskedet.

Bravida Sverige AB, Carl Hanssons Rör & Värme AB, Einar Mattsson Byggnads AB, AB Energivärden, Locum AB, NEA Installation AB, NVS Installation AB, Skanska Installation AB, Sydtotal AB, VVS Företagen, Caverion AB, Zengun AB, tillsammans med C-E Brohn Konsult, visar i ett gemensamt projekt vilka möjligheter som redan finns. Projektet finansieras av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Virtuell produktionsplanering pdf