Hoppa till innehåll

Upphandling och produktion

Installationsteknik

Här finner du hjälp för dig som installatör för att kalkylera, planera och genomföra byggprojekt med hjälp av modeller i samverkan med projektörer och andra aktörer i projekt med dagens verktyg.

I det senaste utvecklingsprojektet "Upphandling och produktion via modell", har handledningar med mallar tagits fram för att visa en helhetsbild av sammanhanget mellan projektering, kalkyl och produktion. Projektet har tagit fram råd och anvisningar främst för att:

  • ge underlag för mängder och annan information från BIM-modeller för produktion, planering och inköp med mera (utöver kalkyl)
  • beskriva lämpliga arbetssätt under produktion för att med hjälp av läsplattor, smarta telefoner etcetera effektivisera arbetsmoment
  • ge tydligare beskrivning av överlämning av information till drift av VVS-installationer
    beskriva lämpliga, alternativa processer vid upphandlingar av projektörer och installatörer
  • dokumentera relevanta delar av arbetet i flera projekt
  • ge underlag för förbättringar av programvaror

Det primära dokumentet för upphandling av projektör är följande:

B-Upphandling och prod via modell - Krav på projektörens leverans av modell 2021-05-16.docx docx

En översikt av arbetssätt och stödjande dokument finns i nedan dokument:

A-Upphandling och prod via modell - Sammanfattning-2021-08-18.docx docx

.

3D-modeller förenklar installationer

I projektet har projektörer, installatörer, projektledare och andra från bland annat projekt Celsius i Uppsala, Nattugglan och Albano i Stockholm delat med sig av erfarenheter från processer.

Projektörer skapar 3D-modeller för byggnadens olika huvuddelar och discipliner med strukturerad information om system och komponenter. Building Information Properties (BIP) är ett system för egenskaper och beteckningar på objekt i fastigheter som ger bra struktur och är lätt att förstå. Modellerna samgranskas och kollisionskontrolleras så att problem minimeras. Det underlättar för projektering, mängdberäkningar, planering och genomförande av produktion.

3D-modellerna gör det lättare att se hur man kan skapa installationer i komplicerade delar av byggnaden. Behovet av ritningar minimeras och kan förenklas. Ritningar kan laddas ner ur modellen i pdf-format vid behov.

”Vi har fått kortare tid och lägre kostnad för projektet”

Ett antal entreprenörer har använt modellen med information för mängdberäkningar för kalkyl och för logistik, samt för produktion med 3D-modell i telefoner, läsplattor och datorer som samverkar i nätverk och har checklistor för olika arbetsmoment. Man kan direkt i telefonen eller plattan mäta, planera och ställa frågor, följa upp och anmäla avvikelser så att alla berörda får snabb information. Det går även att följa upp med egenkontroll och få underlag till besiktning och till överlämning till förvaltning. Mängder kan beräknas med stor säkerhet och upp till tio gånger snabbare än vi manuellt arbete.

”Vi vill arbeta på detta sätt i alla projekt”

Installatörer som har egen kunskap om projektering kan tillsammans med projektörerna vidareutveckla modellen för ännu effektivare genomförande.