Hoppa till innehåll

Förstudie BIM för installationer

BIM, Visa alla

Projektering, programvaror och produktidentifiering måste samverka bättre så att vi installatörer bättre kan använda BIM inom produktion och produktionsplanering.

BIM (Building Information Model/Modeling) står för ett obrutet informationsflöde genom byggprocessens olika skeden såsom projektering, byggande och förvaltning. Grunden är den objektmodell innehållande uppgifter för de grafiska figurerna och egenskaper för till exempel beräkningar med mera och som projektören skapar. Objektmodellen kan bestå av flera filer och egenskaper kan ligga i databaser. I detta projekt har vi fokuserat på Installatörernas nytta av BIM, till exempel mängder för kalkyl, produktdata för inköp med mera.

Vilket mervärde har BIM för entreprenören och hur ser entreprenören på framtiden med BIM?

Dessa frågor berörs i rapporten nedan som avslutas med en slutledning och ett ”Nästa steg”.

Länkar