Hoppa till innehåll

Behov av åtgärder för att sprida BIM för installationer

Installationsteknik

Kartläggning av behov av åtgärder för att underlätta spridning av BIM i olika typer av projekt ger underlag för vidare arbete inom Installatörsföretagen och dess medlemsföretag. Arbetet omfattar vidare utveckling inom olika verksamheter och så långt som möjligt tillsammans med andra aktörer i branschen.

SBUF-projektet ”Behov av åtgärder för att sprida BIM för installationer” resulterade i tre dokument som ger underlag för Installatörsföretagen och dess medlemmar och gärna andra företag och organisationer att analysera behov samt göra förslag till åtgärder och nya utvecklingsprojekt.

  • Behov av åtgärder
  • Branscharbete utfört och pågående
  • Kort om BIM och BIP