Hoppa till innehåll

Byggnadsinformationsmodellering

Installationsteknik

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) innebär att en 3D-modell skapas i byggprocessen. Läs mer nedan.

Upphandling och produktion
Här finner du hjälp för dig som installatör för att kalkylera, planera och genomföra byggprojekt med hjälp av modeller i samverkan med projektörer och andra aktörer i projekt med...
Kalkyl via modell
Här finner du hjälp för dig som installatör vvs (el) att kunna göra billigare, snabbare och säkra kalkyler via modeller, genom samverkan med projektörer och användning av dagens...
Virtuella installationer
Här får du som är installatör stöd i form av dokument och manualer för att komma igång med BIM. Dra nytta av information från CAD-system för att ge minskat manuellt arbete, lägre...
Upphandling BIM
Ger stöd till byggherrar, fastighetsägare, totalentreprenörer och andra beställare vid upphandling av konsulter och entreprenörer.
Förstudie BIM för installationer
Projektering, programvaror och produktidentifiering måste samverka bättre så att vi installatörer bättre kan använda BIM inom produktion och produktionsplanering.
Behov av åtgärder för att sprida BIM för installationer
Kartläggning av behov av åtgärder för att underlätta spridning av BIM i olika typer av projekt ger underlag för vidare arbete inom Installatörsföretagen och dess medlemsföretag....