Hoppa till innehåll

Varsel om sympatiåtgärder

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Svenska Elektrikerförbundet (SEF) har återkallat samtliga varsel om sympatiåtgärder. Den stridsåtgärd som hann träda i kraft den 23/9 kl. 06.00 är därmed avblåst med omedelbar verkan. De varsel som skulle trätt i kraft den 25/9 är återkallade och kommer inte sättas i verket.

Bakgrunden till konflikten gällde vem som har rätt att teckna kollektivavtal med larmföretaget Hometec Security Gbg AB. Företaget hade redan ett kollektivavtal med Unionen, men SEF krävde att avtal skulle tecknas även med dem. SEF valde då att utvidga konflikten genom att varsla om sympatiåtgärder riktade mot aktörer som inte var en del av processen, i detta fall vissa av våra medlemsföretag.

Sent den 23/9 valde Hometec Security Gbg AB att teckna kollektivavtal med SEF. SEF avblåste då med omedelbar verkan den stridsåtgärd som hann träda i kraft den 23/9 kl. 06.00 och som rörde visst arbete för företaget Verisure. Varslet som skulle träda i kraft den 25/9 och som rörde projekten Hisingsbron i Göteborg och Bussdepån Ljungarum i Jönköping återkallades.

SEF:s varsel avblåst

Är du intresserad av att läsa mer om SEFs återkallade varsel finns de i sin helhet nedan.

Varsel om sympatiåtgärder med anledning av stridsåtgärder vid
Hometec Security Gbg AB (PDF)

Installatörsföretagen har sammanställt information som du som företagare och arbetsgivare behöver känna till gällande konflikt i skriften "Vad händer vid konflikt". Här finns information om vad olika stridsåtgärder innebär, vem som omfattas av dem och vad som är bra att tänka på om det kommer ett varsel som företaget kan beröras av. Den behandlar även hur arbetsgivaren kan agera under en konflikt, vad som gäller för de anställda som inte är uttagna i konflikt, hur det går till efter en konflikt med mera.

Har du frågor i anledning av denna situation är du, som vanligt, välkommen att kontakta din lokala företagsrådgivare.