Hoppa till innehåll

Verktygslåda

Företagarfrågor

För att underlätta arbetet när installatören tar på sig rollen som huvudentreprenör har SBUF och ETU finansierat framtagandet av checklistor och ett antal mallar.

Checklista över de aktiviteter som kan behöva genomföras, anpassas efter komplexiteten i projektet.

checklista-huvudentreprenor.jpg

1. Anbud
Anbudsprocessen och vissa dokument är under införande även här i en kommande uppdatering.
2. Uppstart
Inför uppstart av projektet bör följande aktiviteter gås igenom.
3. Planering
Planeringen inför produktionsstart bör innehålla följande aktiviteter.
4. Produktion
Produktionsfasen innehåller följande aktiviteter.
5. Avslut
Inför avlämnande och projektavslut ska följande utföras.

Synpunkter?

Kom gärna med feedback om du saknar något i verktygslådan. Kontaktuppgifter finner du nedan.