Hoppa till innehåll

ID06

Företagarfrågor

ID06 är ett slags ID-kort för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. Systemet syftar till att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i branschen.

ID06 står för Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning och är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

Systemet har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner. Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket, försvåras det för obehöriga att vistas på arbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

Med ID06 kan du som arbetsgivare säkerställa att ”rätt person är på bygget, kopplat till rätt arbetsgivare”. Ett fastlagt arbetsgivarsamband är nämligen en grundförutsättning för att kunna motverka ekonomisk brottslighet. Systemet förutsätter att individ- och företagsuppgifter är skyddade. ID06-systemet baseras på tre grundläggande principer:

 • Företag i ID06-systemet ska i realtid uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet.
 • Individer i ID06-systemet ska ha en, och endast en, säkerställd identitet.
 • Arbetsgivarsamband mellan företag och individ ska vara säkerställt i ID06-systemet.

ID06 AB bildades den 1 oktober 2016 genom att ID06-verksamheten överfördes från Sveriges Byggindustrier till ett fristående, icke vinstdrivande bolag. Installatörsföretagen är delägare till ID06 AB, vi ingår även i ägarrådet och i styrelsen.

När det kommer till ID06-kort har Installatörsföretagen ramavtal med Seriline AB.

Läs mer om detta och ta del av fördelaktiga rabatter på IN rabatt.

Läs mer om ID06

Relaterat
 • Nytt ID06-system

  Nyhet

  Det nya systemet, ID06 2.0, börjar nu införas och det gamla systemet ska vara utbytt till april 2019. Det innebär att alla företag som har ett ID06-avtal som löper under den tiden, ska teckna ett nytt 2.0-avtal i ID06-portalen hos sin respektive kortleverantör. Därefter kan ni byta ut era befintliga ID06-kort mot de nya säkrare korten.

 • Beställ ditt nya ID06-kort

  Nyhet

  Nu är det möjligt att beställa de nya ID06-korten. Den enda förutsättning är att företaget först anslutit sig till det nya ID06-systemet.

 • Frågor och svar rörande ID06 2.0

  Nyhet

  ID06 2.0 är här och du kan nu beställa de nya korten. Men har du, liksom många andra, obesvarade frågor om vad som gäller? Här har vi samlat flera frågor och svar som vi har fått om kortbytet.

 • Nya säkra ID06 är på plats

  Nyhet

  Nya säkra ID06 är nu lanserade med en helt ny kortstandard samt ett mobilt ID06-kort. De nya korten möjliggör många lösningar som underlättar för dig och ditt företag för att säkerställa identiteter samt arbetsgivarsamband. De gamla korten upphör att gälla 20 juni 2019. Nu är det därför hög tid att byta kort!

 • ID06 blir bättre men dyrare

  Nyhet

  ID06 förbättar tekniken och användarvänligheten i sina kort. Nytt är bättre koppling mellan individ och kort, mobila kort och ökad säkerhet. Avgifterna höjs för att finansiera förbättringen.

 • Kolla din faktura från ID06!

  Nyhet

  För närvarande är det problem med informationssynkningen mellan ID06 och kortleverantörernas system. Vissa användares inaktiva kort ser därmed aktiva ut hos ID06. Vi uppmanar därför våra medlemmar att titta extra noga på fakturan, så att ni inte betalar för användare som inte är i bruk.

 • Dags att byta till nya ID06-kort

  Nyhet

  För att säkerställa en sund konkurrens i byggbranschen har säkerhetsnivån på ID06-korten höjts, så att identiteten hos arbetsgivare och medarbetare säkerställs. Du behöver därför teckna nya ID06-avtal och införa de nya säkrare korten.