Hoppa till innehåll

Marknadsläget våren 2022: Stigande materialpriser i en orolig omvärld

Rapporter

Trots pandemin, hotet om cementbrist och stigande materialpriser har både husbyggnadsinvesteringarna och installationsmarknaden växt under 2021. Prognoserna för de kommande åren tyder på en fortsatt positiv utveckling, men konsekvenserna av kriget i Ukraina är svåra att förutsäga.

Totalt väntas den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar och underhåll i genomsnitt ligga kvar på samma nivå under 2022 som 2021, för att sedan öka med en procent under 2023. Den sammanlagda installationsvolymen förväntas öka med tre respektive två procent under 2022 och 2023.

Ikon-el2.png Marknadsläget El

Elinstallationerna ökade med knappt fyra procent under 2021 och framöver förväntas elinstallationerna öka något. Den kommande elektrifieringen av samhället kan innebära stora marknadsmöjligheter.

el-utmaningar2.PNG

Ikon-värme_webb.png Marknadsläget Värme och sanitet

Under 2021 ökade vs-installationerna med drygt tre procent. De kommande åren förväntas vs-installationerna fortsätta öka. Den gröna omställningen av samhället kommer innebära att fler byggnaders uppvärmningssystem behöver moderniseras, vilket öppnar upp för fler vs-installationer.

Värme-utmaningar2.PNG

Ikon-ventilation_webb.png Marknadsläget Ventilation

Ventilationsinstallationerna ökade med knappt två procent under 2021 och under de kommande två åren förväntas volymen ligga kvar på samma nivå. Det finns en risk för att nybyggnadsinvesteringarna som helhet påverkas negativt av stigande räntor och konjunkturosäkerhet till följd av kriget i Ukraina och osäkerheten om tillgången på cement efter årsskiftet 2022/2023. Intresset för energieffektivisering och behoven av att anpassa kontors- och affärslokaler till nya hyresgäster och verksamheter blir dock inte påverkat på samma sätt.

Ventilation-utmaningar2.PNG

Ikon-kommunikation_webb.png Marknadsläget Kommunikation och säkerhet

Teknik- och tjänsteområdet kommunikation och säkerhet klassas enligt många bedömare som en av de mest spännande och snabbväxande branscherna inom elteknikområdet. Samtidigt är det en sektor, vars gränser är flytande och där många olika typer av aktörer befinner sig. Här agerar såväl traditionella installationsföretag, specialiserade installatörer, IT-leverantörer, konsulter med flera.

kommunikation-utmaningar2.PNG

Fullständig rapport

Ladda ner den fullständiga rapporten: Marknadsläget våren 2022 (pdf)

Om Marknadsläget våren 2022

Innehållet i Marknadsläget våren 2022 baseras på analys och sammanställning från NAVET Analytics.