Hoppa till innehåll

Marknadsläget våren 2021 – vi går mot ljusare tider

Rapporter

När det är dags att summera marknadsläget för 2020 och blicka framåt ser vi stora skillnader över både landet och kundgrupperna. Det är viktigare än någonsin att du ser över din kundstock, väljer riktning och marknadsför företagets styrkor.

Lösningar kopplade till klimatomställningen fortsätter vara efterfrågade från branschen. Energieffektivisering, solpaneler och ladduttag ökar mest. Foto: Johnér

Återhämtning av svensk ekonomi

Svensk ekonomi återhämtade sig under hela andra halvåret 2020. Bruttonationalprodukten, BNP backade med knappt tre procent under 2020. Men det finns goda förutsättningar för en stark återhämtning under 2021 och 2022. Flera bedömningar visar på att svensk BNP kan växa med cirka tre procent under 2021 och närmare fyra procent under 2022.

Industrins läge är redan mycket starkt enligt Konjunkturinstitutets barometerindikator och många hushåll har stärkt sin kassa till följd av uppskjuten konsumtion, stigande bostadspriser och det senaste halvårets börsuppgång.

Mer export och mindre konsumtion under 2020

Klicka på kartan till höger för att se den större.

Med sin tonvikt på export bidrog industrins återhämtning till den positiva utvecklingen av svenskt BNP. I slutet av 2020 var industrins produktionsvärde redan högre än innan pandemin. Totalt beräknas industrins bruttoinvesteringar ha minskat med omkring tre och en halv procent enligt Konjunkturinstitutets prognos. Men 2021 finns det en chans till en positiv rekyl på omkring fyra procent.

Hushållens konsumtion beräknas ha minskat med omkring fem procent under 2020 på grund av stigande arbetslöshet och restriktioner. En växande volym av husbyggnationer bidrog till att dämpa nedgången i bruttoinvesteringarna. Antalet husbyggnader som påbörjats beräknas ha landat på en och en halv procent.

Den offentliga konsumtionen minskade med ungefär en halv procent.

Stor skillnad mellan kundgrupper

Pandemins påverkan på samhället och ekonomin slog hårt mot vissa branscher. Medan andra branscher snarare gynnades av mötesrestriktioner och inställda utlandsresor. Exempelvis ökade rot-marknaden och gör-det-själv-sektorn eftersom vi tillbringat mer tid hemma. Rotavdragen steg med tio procent och omsättningen i bygghandeln med ungefär lika mycket.

Under 2020 påbörjades:

Cirka 9 800 lägenheter i småhus. Det är cirka åtta procent färre än 2019.

Cirka 41 500 lägenheter i flerbostadshus. Det är tio procent fler än 2019.

Investeringar i husbyggnader av industrin för 20,9 miljarder kronor. Det är tre procent mer än 2019.
 • Investeringar gjorda under 2020 och prognos för 2021-2022

  Huvuddelen inom industrins investeringar i sina husbyggnader var ombyggnationer. De växte med cirka 150 procent. Samtidigt som ny- och tillbyggnadsinvesteringarna minskade med fem procent. Detta innebär att den nedåtgående trenden med allt lägre andel ombyggnationer av den totala investeringsvolymen nu är bruten. År 2021 väntas följa det som händer under 2020 för att sedan ta ny fart under 2022.

  Husbyggnader inom kontor och handel omsatte 30,3 miljarder kronor under 2020. Det är en minskning med 22 procent jämfört med 2019. Både investeringar i ny- och ombyggnationer bidrog till nedgången inom samtliga delsektorer som kontor, detaljhandel samt hotell och nöjeslokaler. Sannolikt kommer investeringsvolymen vända uppåt igen i år och slutligen landa kring 2018 års volym i slutet av 2021.

  Investeringar i ny- och ombyggnationer inom offentliga lokaler tog ytterligare fart under sista kvartalet av 2020. Totalt landade investeringarna på 92 miljarder kronor, en ökning med tjugo procent. Alla delsektorer bidrog men starkast var den som kallas övrigt. Det inkluderar samfärdsel, energi och idrottsanläggningar. Här ökade investeringarna med 28 procent. Även investeringar i husbyggnader inom skolor och förskolor ökade kraftigt med 22 procent. När det kommer till samlingslokaler och sjukhus vände utvecklingen. Från att tidigare under 2020 visat på minskade investeringsvolymer till att nu när helåret summerats visa på en uppgång. Investeringarna landar på en ökning med tolv respektive fem procent. Det är också intressant att notera att ombyggnadsvolymen växte med cirka 50 procent och landade på en rekordhög nivå.

  Marknadsvolymer 2019-2020, bedömd utveckling 2021-2022. Klicka på bilden för att se den större.

Värt att satsa på

Energieffektivisering slår igenom som begrepp hos beställarna och nämns allt oftare spontant i intervjuerna med fastighetsägarna. Ett tips till dig som driver företag inom installationsbranschen är att gå ihop över teknikdisciplinerna. Alliera dig med en energiexpert och erbjud färdiga koncept inom energieffektivisering. Detta är något som aktivt efterfrågas av beställarna.

Digitalisering och klimatet fortsätter dominera

Digitaliseringen och klimatomställningen är de återkommande och efterfrågade samhällstrenderna. Digitalisering skapar nya möjligheter till interagerande system och smart styrning av alla installationer. Det finns redan flera fastigheter som använder artificiell intelligens, AI, för att bättre och automatiskt styra installationer. Vinsterna är tydliga för alla - lägre driftkostnader, lägre underhållskostnader och ökat användarvärde – dessutom med lägre klimatpåverkan. Vilket idag är ett allt viktigare argument inom många branscher. Dessutom ser vi låga räntor, möjligheter till bidrag och stigande fastighetsvärden som möjligheter för dig att ytterligare förbättra investeringskalkylen för energieffektiviserande åtgärder.

Corona och de förändringar som pandemin medför leder till förändrade konsumtionsmönster. Det kommer i sin tur leda till omflyttning, ombyggnad och hyresgästanpassning av både kontorslokaler och detaljhandeln.

 • Möjligheter

  Storstad

  • Laddstolpar
  • Bostadsbolag

  Landsbygd

  • Rot-marknaden
  • Underhåll och service

  Stora företag

  • Bostadsbyggande
  • Offentlig sektor

  Mindre företag

  • Energieffektivisering
  • Industrin
 • Hot

  Storstad

  • Minskat byggande
  • Ökad konkurrens

  Landsbygd

  • Projekt senareläggs
  • Konjunkturen

  Stora företag

  • Minskad orderstock
  • Svårt att hitta medarbetare

  Mindre företag

  • Minskat byggande
  • Projekt senareläggs

Mer information

Vill du veta mer om utvecklingen utifrån ditt teknikområde? På följande sidor finns mer information för dig som är inloggad. På sidorna kan du även se korta filmer om varje teknikområde.

Om Marknadsläget våren 2021

Innehållet i Marknadsläget våren 2021 baseras på en rapport från analysföretaget Navet. För dig som inloggad medlem finns rapporten i sin helhet. Här kan du läsa mer om rekryteringsläget, entreprenadformer och specialrapporten om utbildning.

Läs rapporten i sin helhet här.