Hoppa till innehåll

Marknaden för VS-installationer minskar under 2020

Rapporter

I år väntas vs-installationerna att minska med fyra procent och har ingen beräknad tillväxt 2021. Bra att tänka på då är att intresset för energieffektivisering ökar för varje år. Att byta till effektivare modern utrustning, sammankopplade styrsystem och AI för optimering under drift är eftertraktat. Däremot sjunker värdet av traditionella installationer när kunderna ser fördelarna av moderna tekniker.

Prognos för vs-installationer

Under årets sex första månader beräknas det samlade värdet av vs-installationer ha uppgått till 23,9 miljarder kronor. Vilket ligger i linje med fjolårets halvårsvolym. Men mycket pekar på att takten bromsar in under andra halvåret.

Om vi tittar närmare på nybyggnationer för vs inom industrin samt ombyggnationer för vs inom kontor och handel, så ökade de kraftigt under 2019. Detta baseras på redan påbörjade investeringar och bör komma vs-marknaden till godo under 2020. Energirelaterade projekt har alltid stor potential och drivs på av ny teknik samt ökade krav på miljöanpassning. Bostadsmarknaden har hittills klarat sig bra eftersom omsättning och prisnivåer på småhus och fritidshus har utvecklats positivt. Detta kan i sin tur bidra till goda förutsättningar på rotmarknaden även om rotavdraget tyvärr inte höjdes i höstbudgeten.

Det privata lokalbyggandet minskar medan industrins husbyggande dämpar nedgången något. Det offentliga lokalbyggandet började starkt under första halvåret och mycket tyder på att det kan fortsätta att öka. Behov av skolor och vårdlokaler i kombination med infrastruktursatsningar är några förklaringar till uppgången. Under de två första kvartalen har vs-installationerna utvecklats svagt inom industrirör, möjligen kommer det att bli en mindre ökning under andra halvåret.

Möjligheter

  • Energieffektivisering med modern utrustning
  • Konvertering av värmesystem, från direktel till vattenbaserade
  • Stora vinster för branschens kunder med moderna styrsystem för uppvärmning
  • Service och underhåll

Hot

  • Utvecklingen av pandemin i Sverige och resten av världen
  • Svårigheter att rekrytera rätt kompetens
  • Företag i installationsbranschen väljer ofta en roll som underentreprenör och undviker att äga affären
  • Nya aktörer etablerar sig och tar över marknadsområdena som energieffektivisering och fastighetsstyrning med interagerande system och AI