Hoppa till innehåll

Marknaden för ventilationsinstallationer minskar under 2020

Rapporter

I år väntas ventilationsinstallationerna att minska med fem procent och har inte någon beräknad tillväxt 2021. Bra att tänka på då är att intresset för energieffektivisering ökar för varje år. Styr- och reglerfunktioner tillsammans med behovsstyrd ventilation är områden där ventilationsinstallatörer har största till teknikutveckling och efterfrågan. Även service och underhåll värderas högt.

Prognos för ventilationsinstallationer

Under första halvåret 2020 beräknas det totala värdet av ventilationsinstallationer uppgå till 10,2 miljarder kronor. Även om takten för påbörjade byggandprojekt hittills i år visar på tillväxt så pekar projektplaner och bygglov på en tydlig inbromsning under andra halvåret. Det finns även en risk för att projekt flyttas fram eller ställs in. Investeringar i ombyggnation väntas också minska i år. Allt påverkas av coronaviruset.

Om vi tittar närmare på den offentliga sektorn och byggandet av lokaler har haft en god utvecklingstakt under första halvåret. Dessa investeringar är tongivande för ventilationsinstallatörer då den står för cirka en tredjedel av den totala volymen. I konjunkturnedgångar som nu kan satsningar på exempelvis skolor, sjukhus och samfärdsel agera som stötdämpare när investeringar i bostäder och privata lokaler minskar.

Byggandet av kontor- och handelslokaler väntas minska kraftigt i år eftersom det är osäkert vad som kommer efterfrågas i framtiden och det ekonomiska läget. Under 2021 kommer marknaden stabiliseras och prognosen visar på nolltillväxt för totala volymen av ventilations­installationer.

Möjligheter

  • OVK och ombyggnad av bostäder för bostadsbolag
  • Allmännyttan kan öka sina investeringar för nyproduktion och renovering eftersom de har lättare att få finansiering i osäkra tider
  • Styr- och reglerfunktioner, energieffektivisering, återvinning och behovsstyrd ventilation
  • Service och underhåll

Hot

  • Utvecklingen av pandemin i Sverige och resten av världen
  • Svårigheter att rekrytera rätt kompetens