Hoppa till innehåll

Marknaden för elteknikinstallationer minskar under 2020

Rapporter

I år väntas elteknikinstallationerna att minska med fem procent för att under 2021 sakta vända tillbaka. Bra att tänka på är att det inte är den traditionella installationen som kommer att efterfrågas utan att det finns en ny marknad. Fordon och transporter elektrifieras, elnätet utmanas och allt kopplas upp. Just nu pågår en rekordinvestering i förnybar energiproduktion. Digitaliseringen och omställningen till ett klimatsmart samhälle för med sig helt nya möjligheter, men ställer också stora krav på utbildning och utveckling av såväl installationer som av affärsmodeller.

Prognos för elinstallatörer

Under första halvåret 2020 har det utförts elinstallationer för 45,3 miljarder kronor. Det är en minskning jämfört med samma period 2019. Konjunkturen har förvärrats både internationellt och nationellt sedan i våras, samtidigt som osäkerheten kring hur hösten utvecklar sig är stor.

Om vi tittar närmare på elinstallationer inom nyproduktion av bostäder så har prognosen justerats ned mot bakgrund av bland annat stigande arbetslöshet, lägre konsumentförtroende och minskat antal beviljade bygglov. I en mer traditionell konjunkturnedgång kan ombyggnadsprojekt dämpa nedgången på nybyggnadsmarknaden något. Tyvärr ser det i år ut som att även ombyggnad av flerbostadshus kommer att minska, särskilt då invändig ombyggnad hämmas av coronapandemin.

För kontors- och handelslokaler kommer prognosen att fortsätta neråt, mycket på grund av att färre bygglov utfärdats och det faktum att tjänstesektorn har drabbats hårt av pandemin. Industrins byggande av lokaler visar däremot på tillväxt i år. De påbörjade projekten visar att det i första hand byggs lager och logistiklokaler till följd av en växande e-handel.

Under 2019 stod investeringar inom industriinstallationer och tele/data/säkerhet för 60 procent av hela elinstallationsmarknaden. Det gör de två segmenten tongivande för marknaden i helhet. Båda inledde år 2020 svagt. Troligen kommer vi se en viss återhämtning under resten av året. Prognosen för 2020 visar på en minskning på fyra procent för industriinstallationer och fem procent för tele/data/säkerhet.

Möjligheter

  • Elektrifieringen av transporter som kräver en utbyggnad av laddstolpar och infrastruktur
  • Efterfrågan på service och underhåll
  • Äga hela affären för installationer av solcellsanläggningar

Hot

  • Utvecklingen av pandemin i Sverige och resten av världen
  • Svårigheter att rekrytera rätt kompetens
  • Företag i installationsbranschen väljer ofta en roll som underentreprenör och undviker att äga affären
  • Nya aktörer etablerar sig och tar över marknadsområdena som solceller, smarta hem, energieffektivisering och fastighetsstyrning med interagerande system och AI