Hoppa till innehåll

Råd vid materialproblem och dyrare inköp

Entreprenadjuridik, Visa alla

Priset på material ökar och många produkter är försenade eller leveransen uteblir helt. Hur ska man tänka och agera? Vi har tagit fram råd och sammanställt data över prisutvecklingen.

Fördjupningskurser via Teams

INSU anordnar entreprenadjuridiska fördjupningskurser inom ämnet Materialpriser och uteblivna leveranser riktade mot företags- och projektledare. Kurserna hålls via Teams och går att boka på en mängd datum, med start från 27 september.

Läs mer och boka fördjupningskurs

Vi rekommenderar även att du tittar på vårt inspelade webbinarium som behandlar ämnet.

- Oro i omvärlden gör att vi upplever problem med materielleveranser i Sverige. Det är både produktionsproblem för vissa typer av material och transporterna som ställer till det. Problemen har hängt kvar sedan pandemin och i flera fall förvärrats av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Vår bedömning är att situationen kommer att vara stökig åtminstone året ut, säger Anders Gustin, chef för branschavdelningen på Installatörsföretagen.

Hur mycket har priserna på material ökat?

Graferna visar hur kostnaderna för olika materialgrupper inom el respektive vvs har förändrats, utifrån Entreprenadindex, sedan 2015.

Tänk på att graferna visar ett genomsnitt, många produkter har ökat antingen mer eller mindre.

Som stöd till dig som entreprenör har vi tagit fram ett Öppet brev till era kunder som sammanfattar de problem som branschen nu har att hantera i sina olika projekt. Brevet beskriver bakgrunden till situationen och kan användas i dialogen med din beställare.

Övergripande råd kring materialproblem och dyrare inköp

Skapa en bild av din verksamhets sårbarhet
Hur ser dina leverantörskedjor ut; hur stora blir skadorna om du drabbas av leveranssvårigheter för dina nyckelprodukter eller ökade materialkostnader.

Strukturera dina inköp
Gör en plan för hur du vill jobba med inköp. Det kan tex handla om att leta leverantörer aktivt, jämföra offerter och förhandla.

Tänk till inför anbud och nya kundavtal
Konsekvenserna av prisförändringar skiljer sig åt beroende på om du har fast pris, löpande räkning, index osv. Det behöver du ta hänsyn till när du väljer vilka avtal du ska kliva in i och när du gör din kalkyl.

Var vaksam och aktiv i pågående projekt
Ha löpande dialog med din kund och se till att kunden får kunskap om situationen. Dokumentera fördyringar och förseningar och avisera till kunden snabbt. Försök om möjligt hitta gemensamma lösningar med kunden.

Läs mer:
Vad gäller vid sena eller uteblivna leveranser av material?
Dyrare inköp av material
Eller kontakta våra entreprenadjurister.

Övriga länkar för lönsamt företagande
Möjligheter och åtgärder i lågkonjuktur
Lönsamhet