Hoppa till innehåll

Skyldighet att informera konsumenten om ångerrätt

Entreprenadjuridik, Visa alla

Om du ska ingå ett avtal med en konsument, är det viktigt att du har koll på om ångerrätt kommer att gälla för avtalet.

Vad är ångerrätt?

Om du exempelvis utför en renovering eller säljer en vara till en konsument, kan konsumenten ha en lagstadgad ångerrätt för det köpet. Om det är så måste du ge konsumenten information om ångerrätten innan ni ingår avtal. Det gäller oavsett om det är ett muntligt eller skriftligt avtal. Om du inte informerar om ångerrätten har konsumenten rätt att ångra sig under 1 år och 14 dagar och behöver då inte betala för köpet. Det går inte att avtala bort reglerna om ångerrätt.

Bestämmelserna om konsumentens ångerrätt är snåriga. Installatörsföretagen har därför tagit fram denna vägledning som baseras på de vanligaste situationerna som medlemsföretag i Installatörsföretagen ställs inför.

Vägledningen är inte en uttömmande genomgång av bestämmelserna om ångerrätt. Om du har frågor om vad som gäller i just ditt fall, ring det särskilda rådgivningsnumret för frågor inom entreprenadjuridik: 08-762 75 15.

När gäller inte ångerrätt?

Ångerrätt gäller bara för avtal som omfattas av lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Installatörsföretagens råd är därför först och främst att du ser till att ingå avtalet på ett sådant sätt att du hamnar utanför den lagen. Det kan du framför allt göra på något av nedanstående två sätt.

  • A) Konsumenten kommer till din affärslokal och ni ingår avtalet där.
  • B) Du åker hem till konsumenten för att exempelvis ta mått och gå igenom vad som ska utföras men ni träffar inte någon överenskommelse på plats. Du åker därifrån. Vid ett senare tillfälle skickar du en offert till konsumenten via e-post och konsumenten beställer tjänsten genom att svara på din e-post.

Ångerrätt gäller inte heller avtal som avser:

  • C) Nybyggnation.
  • D) En brådskande reparations- eller underhållsåtgärd som utförs i konsumentens bostad på konsumentens uttryckliga begäran.

Om ditt avtal kommer att ingås på det sätt som beskrivs i A eller B, alternativt om avtalet avser C eller D kan du sluta läsa här. Avtalet omfattas inte av ångerrätt.

I annat fall, gå vidare i vår steg-för-steg-guide nedan för ytterligare vägledning och för att hämta blanketter som du kan använda för att informera konsumenten om ångerrätten.

Steg-för-steg-guide ångerrätt