Hoppa till innehåll

Informera konsumenten om alternativ tvistelösning

Entreprenadjuridik, Visa alla

Du som entreprenör är skyldig att informera konsumenten om alternativ tvistelösning.

Alternativ tvistelösning innebär att en konsument som är missnöjd med en köpt vara eller tjänst kan vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad istället för att gå till domstol.

Du ska lämna klar, begriplig och lättillgänglig information om ARN på dina eventuella webbplatser som riktar sig till konsumenter och i eventuella skriftliga avtalsvillkor mellan dig och konsumenter. Informationen ska innehålla uppgifter om ARN:s webbadress och postadress. Du kan exempelvis använda texten nedan.

Alternativ tvistelösning

Om tvist uppstår kan du som konsument vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN är en statlig myndighet med en opartisk roll. En konsument kan vända sig till ARN för att få en tvist med ett företag prövat. Förfarandet är skriftligt och nämnden fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande som en dom från en domstol.

ARN:s webbadress är arn.se och postadressen är Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm.

Om en konsument riktar ett krav mot dig med anledning av ett avtal och du vill motsätta dig kravet helt eller delvis, ska du även lämna viss information i direkt anslutning till att du motsätter dig kravet. Ett ”krav med anledning av ett avtal” kan exempelvis vara en begäran om att få häva ett köp av en vara, krav på skadestånd på grund av utebliven eller försenad leverans eller krav på prisavdrag på grund av fel i en utförd tjänst. Det du ska informera om är att konsumenten kan vända sig till ARN, ange nämndens webbadress och postadress samt informera om huruvida du avser att medverka vid tvistlösningsförfarandet. Med begreppet medverka avses att yttra sig skriftligen och eventuellt inställa sig till sammanträden. Informationen ska ges i pappersform eller i någon annan läsbar och varaktig form.

Om du inte uppfyller informationsskyldigheten om alternativ tvistlösning riskerar du sanktioner enligt marknadsföringslagen, eftersom utebliven information ses som en form av vilseledande marknadsföring.

Du som medlem i Installatörsföretagen har åtagit dig, enligt föreningens medlemskriterier, att följa ARN:s beslut.