Hoppa till innehåll

Håll koll på vem som blir din avtalspart

Entreprenadjuridik, Visa alla

Det är viktigt att du håller koll på vem som blir din avtalspart och att du sedan håller dig till avtalsparten under hela projektet. Annars finns en risk att ingen vill betala dig i slutändan.

När du får en förfrågan att utföra installationsarbeten är det viktigt att hålla koll på vem som blir din avtalspart. Det avgör till exempel vilken lagstiftning avtalet omfattas av och vad du har för rättigheter och skyldigheter.

Slutkunden kanske är en konsument, men om du kommer in som underentreprenör till byggaren är det byggaren som är din beställare och avtalspart. Då är det byggaren du ska förhålla dig till och det är byggaren som ska betala dig för arbetet. Ta exempelvis inte emot tilläggsbeställningar eller ändringsanvisningar direkt från konsumenten! Det måste beställas eller i vart fall godkännas av byggaren, annars riskerar du att inte få betalt för arbetet.

Även när du ingår ett avtal direkt med slutkunden är det bra att fundera på vem avtalsparten är. Säg till exempel att du ska utföra arbeten i en villa där en man och en kvinna bor tillsammans och det enbart är kvinnan som skriver på avtalet. Under arbetets gång kommer mannen med ändringsansvisningar och vill lägga till en del arbeten när ni ändå är där. Då är det viktigt att du kontrollerar att mannen verkligen får företräda kvinnan och göra ändrings- och tilläggsbeställningar, eller att du ser till att du får en beställning direkt från kvinnan! Annars riskerar du att inte få betalt.

Fundera också på om kunden kommer kunna betala. Krasst uttryckt spelar det ingen roll om det står på pappret att du har rätt till betalning om kunden inte har några pengar att betala med. Se därför till att skapa dig en uppfattning om den blivande avtalspartens betalningsförmåga.