Hoppa till innehåll

Du är bunden av offerten under acceptfristen

Entreprenadjuridik, Visa alla

Du som entreprenör är bunden av din offert under den så kallade acceptfristen.

Om acceptfristen inte har bestämts gäller offerten under skälig tid. Vad som är skälig tid beror på omständigheterna i det enskilda fallet och får bland annat bedömas utifrån hur lång betänketid det är rimligt att konsumenten får.

Acceptfristen kan dock bestämmas genom att du skriver i offerten hur länge den gäller.

Bundenheten till offerten medför att det uppkommer ett bindande avtal om konsumenten accepterar din offert inom acceptfristen (om det inte har angetts särskilda villkor för hur ett bindande avtal uppkommer i den specifika entreprenaden). Det innebär att du inte har rätt att ändra offerten eller ta tillbaka det. Om du skulle backa och inte längre vill utföra entreprenaden föreligger ett avtalsbrott och du riskerar att få betala skadestånd. Det förutsätter dock att konsumenten kan visa att en faktisk skada har uppkommit. Ett exempel på skada kan vara att konsumenten blir tvungen att anlita en annan entreprenör som tar ett högre pris än det du angav.

Om du har skickat en offert till konsumenten och konsumenten svarar att denne vill att du utför entreprenaden men kommer med ändringar eller tillägg jämfört med din offert, räknas det normalt som ett nytt anbud från konsumentens sida. Du är då inte längre bunden av offerten, utan har istället rätt att tacka ja eller nej till konsumentens anbud.