Hoppa till innehåll

Ditt avtal med konsumenten styrs av tvingande lag

Entreprenadjuridik, Visa alla

När du har ett avtal med en konsument styrs avtalet av tvingande lag. För dig som installatör handlar det främst om konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen.

När du utför installationsarbeten åt en privatperson i samband med nybyggnationer, ombyggnationer eller reparationer är det normalt sett konsumenttjänstlagen som gäller för er avtalsrelation. Konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens fördel. Det betyder att ni kan avtala om villkor som är bättre för konsumenten än lagens regler, men ni kan inte avtala om villkor som är sämre för konsumenten än lagens regler. På dessa informationssidor går vi igenom de viktigaste reglerna i konsumenttjänstlagen.

I några få fall kan det istället vara konsumentköplagen som gäller. Så är exempelvis fallet om avtalet avser både försäljning och installation av en vara, där försäljningen av varan är den övervägande delen av avtalet. Till exempel vid försäljning och installation av en värmepump. Även konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel.