Hoppa till innehåll

Avtala om tiden för betalning

Entreprenadjuridik, Visa alla

Se till att avtala om tiden för betalning om du inte vill behöva vänta med fakturering tills tjänsten som helhet är utförd.

Om du och konsumenten inte har avtalat om när betalning ska ske, är konsumenten skyldig att betala först när du har utfört tjänsten som helhet. Som huvudregel ska alltså det avtalade arbetet, tilläggsarbeten och eventuella andra förpliktelser såsom städning vara utförda innan du fakturerar konsumenten.

Om du vill ha rätt att fakturera tidigare än så, kan du reglera tiden för betalning i avtalet. Vid ombyggnationer och reparationer är ni i princip fria att avtala vad ni vill om tiden för betalningen. Ni kan även avtala om förskottsbetalning. När det är arbeten i samband med uppförande eller tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus (en så kallad ”småhusentreprenad”) är det inte möjligt att avtala om förskottsbetalning, men ni kan avtala om att konsumenten under entreprenadens gång är skyldig att betala för utförd del av entreprenaden.